ញាក់សាច់! ស្ងាត់ៗ ប៉ា ទឹម រដ្ឋា មកSurpriseកាដូដ៏ធំ បើកមើលស្រាប់តែឃើញ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយដល់តារាចសម្តែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាព និងរូសសម្រស់បានគឺ កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា ដោយកាលពីថ្ងៃទី ០៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ គេឃើញ តារាសម្តែងស្រីរូបនេះត្រូវបាន ប៉ាៗរបស់ខ្លួន ទិញកាដូនេះឲ្យ ក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋា បានភ្ជាប់សារទំាងក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងថា “យេរ……. សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញវីដេអូ ដែលខ្ញុំទើបតែទទួលបានកាដូដ៏ធំមួយពីប៉ា សំរាប់ខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំនេះ វា ក៏ជាកាដូលើកទីមួយ របស់ខ្ញុំ ដែលទទួលបានពីប៉ាដែរ ក៏ជាកាដូ ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូនេះ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញ ពីការស្រលាញ់ ការផ្ដល់ពេលវេលា និងភាពស្និតស្នាល ពីក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ និងតែងតែ ទទួលបាន ភាពកក់ក្ដៅ ពីម្ចាស់ជិវិតរបស់ពួកយើង គឺ (ប៉ា)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះម៉ាក់បានចែកឋានមែន តែពួកយើងនៅតែទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីប៉ាយ៉ាងពេញលេញ អរគុណប៉ា សំរាប់កាដូរដ៏ធំ១នេះ និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង thank my love Jovany Antonio for your a part of this gift. I’m really appreciate that. Thanks for everything thanks for taking care of me and my family”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាស្រីរូបនេះ បន្ថែមថា “វាជាអារម្មណ៍មួយ ដែលពិបាកបរិយាណាស់ សំរាប់ខ្ញុំ ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ ដែលសំណាងបំផុត ដែលកើតក្នុងគ្រួសារដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យ100% និងស្នេហា ដែលស្រលាញ់ និងគោរព ផ្ដល់តម្លៃ ឲ្យខ្ញុំយ៉ាងពេញលេញ និងមានមិត្តភ័ក្តិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលស្រលាញ់ជុំវិញខ្លួនដោយគ្មានលក្ខណៈ” តោះចង់ដឹងថាកាដូពិសេសយ៉ាងណា សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖ ដ៏ពោរពេញដោយអត្ថន័យខាងក្រោមនេះទំាងអស់គ្នា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply