ថ្មីទៀតហើយ! សុខៗស្រាបតែ ភរិយាលោក សុវណ្ណ​ រិទ្ធី បង្ហោះសារ “បែកគ្នា” ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជឿជាក់ថាមានបងប្អូនជាច្រើនប្រាកដជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ពីវត្តមានរបស់អ្នកនាង មាស សុជាតា ដែលជាភរិយារបស់លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី អតីតចាងហ្វាង សារព័ត៏មាន​ TVFB បានបង្ហោះសារលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួន ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើន មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង បានបង្ហោះសារថា ““បែកគ្នា” ជាពាក្យពីរម៉ាត់ ហើយគ្មានអ្នកណាចង់និយាយពាក្យនេះទៅកាន់មនុស្សដែលខ្លួនស្រលាញ់នោះទេ តែពេលដែលឈឺចាប់ខ្លាំង ពាក្យនេះពិតជាងាយស្រួលក្នុងការនិយាយ មនុស្សខ្លះមិនយល់ពីការឈឺចាប់នេះទេ ព្រោះគេយល់ពីតែខ្លួនឯង ហើយគេក៏មិនបានយល់ពីតម្លៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំរស់នៅជាមួយមនុស្សបែបនេះ ហើយកុំរង់ចាំភាពសំខាន់ដែលគេផ្តល់ឲ កុំរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមិនចង់កាន់ដៃអ្នក កុំរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលតែងតែធ្វើឱ្យអ្នកខកចិត្ត កុំរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលតែងតែធ្វើបាបចិត្តអ្នក ហើយគេធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើង គេមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងមិនខ្វល់ពីអ្នកទាល់តែសោះ..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទទួលយកការពិតគ្រប់យ៉ាងដែលបានកើតឡើង សូមទទួលយកការឈឺចាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លី វាល្អជាងកាលដែលបន្តរដំណើរទៅមុខជាមួយមនុស្សដែលមិនផ្តល់តម្លៃដល់អ្នក “។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានោះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលមកខមិនសួរថា “អូនសម្រេចចិត្តចែកផ្លូវគ្នាមែន?” អ្នកនាងឆ្លើយតបវិញថា​”ឃើញពាក្យណែនាំល្អៗចេះតែយកមកផុសបង”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply