ល្បីរឿងលែងគ្នា! ស៊ុន ស្រីពេជ្រ ទម្លាយអារម្មណ៌ពិត, ខ្លួនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក្លាយជា,ស្រ្តីមេម៉ាយគឺថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែធ្លាប់ពើបប្រទះនូវជីវិតគូមិនសមប្រកបដល់ទៅពីរដងបន្តបន្ទាប់គ្នា ពេលនេះតារាចម្រៀង សុន ស្រីពេជ្រ បានចាប់ផ្តើមបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្រោយពីបានឃើញលោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា បង្ហោះសារលែងលះស្វាមីឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ។ជឿជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេបុកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយនៅពត៌មានដ៏ល្បីកក្រើកប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះ ទាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវការប្រកាសលែងគ្នារវាងលោកជំទាវ ម៉ាលីណាជាមួយនឹង លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលដំបូងមហាជនមួយចំនួននៅមានចម្ងល់ទាក់ទងនឹងការប្រកាសលែងលះគ្នានេះ ដោយអ្នកខ្លះស្មានថាប្រហែលជាទំព័រហ្វេបុករបស់លោកជំទាវ ម៉ាលីណាត្រូវគេហែកទើបបង្ហោះសារបែបនេះ។ពេលនេះតារាចម្រៀង សុន ស្រីពេជ្រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានចាប់ផ្តើមបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្រោយពីបានឃើញលោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា បង្ហោះសារលែងលះស្វាមីឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គេចាំបានថាការចែកផ្លូវរបស់ សុន ស្រីពេជ្រ បានធ្វើឡើងដោយស្ងប់ស្ងាត់ពោលគឺចាប់ផ្តើមបែកធ្លាយក្រោយនាងសម្រាលកូនទីពីរ ហើយអ្វីដែលគួរឱ្យសរសើរតារាចម្រៀងរូបនេះមិនបានចេញមុខបកស្រាយអ្វីឡើយ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ សុន ស្រីពេជ្រ បានបញ្ចេញអារម្មណ៍ជាលើកទីមួយក្រោយពីបានឃើញសាររបស់ជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុន ស្រីពេជ្រ បានលើកឡើងថា បើជីវិតគូរស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាក៏បែកគ្នាទៅ ដើរផ្លូវរៀងខ្លួនវាប្រសើរសម្រាប់មនុស្សទាំងសងខាង ។អស់អារម្មណ៍ គ្មានន័យ រូបភាពពិតៗមិនមែនជាការដ្រាម៉ា ។ អ្នកដឹងនិងជួបទើបយល់អារម្មណ៍មួយនេះ បែកគ្នាហើយអ្វីៗក៏ចប់អស់ភាពកង្វល់ ក្រៅពីជីវភាពលទ្ធភាពចឹញ្ចឹមនិងញញឹមដើម្បីកូនៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply