លោកពូប៉ូលិស រស់ ហ៊ន ញញឹមឡើងវិញ ក្រោយពេទ្យពោលពាក្យបែបនេះ មុនចូលវះកាត់ថ្លើម….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកពូ រស់ ហ៊ន ជាប៉ូលិសចរាចរណ៍នៅខណ្ឌច្បារអំពៅ ដែលតែងឈរធ្វើការបម្រើប្រជាជនហាលថ្ងៃ ហាលភ្លៀង ពុះពារចំពោះការងារ ដោយចេញពីបេះដូងពិតប្រាកដ រហូតត្រូវបានពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់ និង ចាត់ទុកជាមន្ត្រីដ៏គំរូម្នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្មីៗនេះលោកពូបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឯប្រទេសថៃ ហើយថ្មីៗនេះ លេចឮដំណឹងថា លោកពូនឹងត្រូវវះកាត់ឆាប់ៗនេះហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមរយៈ ផេកហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ស្រីអូន សម្រស់ធម្មជាតិ Sunnary Nuon បានឱ្យដឹងថា លោកពូនឹងត្រូវវះកាត់នៅថ្ងៃ ពុធ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ដោយគ្រូពេទ្យសង្ឃឹម ដល់ទៅ ៩៥% ជាហេតុដែលធ្វើឱ្យលោកពូមានស្នាមញញឹមឡើងវិញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះដើមឡើយលោកពូ ហាក់គ្មានសង្ឃឹមឡើយ តែក្រោយពីទទួលបានការឧបត្ថម្ភ​ជួយជ្រោមជ្រែង នឹងលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ធ្វើឱ្យលោកពូ មានក្ដីសង្ឃឹម និងស្នាមញញឹមជាថ្មី ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកពូ គឺគាត់មានបញ្ហាដុះសាច់ក្រោមថ្លើម បណ្ដាលឱ្យខូចថ្លើមមួយចំហៀង នឹងបែកសសៃឈាម ពេលនេះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅប្រទេសថៃ នឹងត្រូវទទួលការវះកាត់នៅថ្ងៃពុធ ខានស្អែកនេះហើយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply