ឡូយខប់ៗ! ឪក ​សុគន្ធកញ្ញា បញ្ចេញសម្រស់ជាមួយ ឈុតលឿងខ្ចី ,អមនិងទេសសភាពស្អាតកប់ ,និងសារដល់វែងមួយថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ អ្នកស្រី ឱក សុគន្ធ​កញ្ញា ត្រូវបានចាត់ជា «កំពូលតារាចម្រៀង» មួយដួងក្នុងដួងចិត្ត ប្រជាជនកម្ពុ ជាគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ថ្នាក់​​ដោយមានស្នាដៃជាច្រើនទៀតក្នុងវិស័យសិល្បៈ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលសំខាន់នោះមហាជននៅតែចង់ដឹងពី ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ចំណង់ចំណូលចិត្ត ព្រមទាំងទម្លាប់របស់តារាមួយដូងនេះថា តើបានឆ្លងកាត់យ៉ាង ណាខ្លះទម្រាំបានក្លាយ​តារាល្បីមួយដួង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះផងដែរកញ្ញា បានបង្ហោះរូបជាច្រើនជាមួយស្ទាយ ឈុតលឿងខ្ចី និងកោះមួយមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត ខ្លំាង ជាមួ យនិងធម្មជាតិ ក៌ដូចជាឈុតសំ លៀកបំពាក់កាន់តែលេចធ្លោ ជាពិសេស ចំពោះស្ទីលលេងខ្លួនរបស់ សុគន្ធកញ្ញាលើកនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺពិតជាប្លែកភ្នែក សម្រាប់អ្នកគាំទ្រ ក្នុងនោះក៌បានភ្ជាប់ជាមួយសារមួយឃ្លាថា មានកន្លែងច្រើនណាស់ដែលយើងមិនទាន់បានទៅដល់.. ចឹងសូមថែខ្លួនឲ្យល្អដើម្បីបន្តដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply