ចឹងសោះ! ដោយមានអ្នកយល់ច្រឡំ ពេលនេះសាមុីខ្លួនដែលជាស្រីស្អាត ដែលរាំកាច់រាងក្នុងពិធីមង្គលការនោះ ចេញមុខបកស្រាយថាខ្លួនមិនមែនជា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជុំវិញរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកពេញបណ្តាញសង្គមទាក់ទងនឹងការជាការឆ្លងចូលសហគមជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាដែលមានភរិយារបស់ឯកឧត្តមចែមសាវុធអគ្គនាយកពន្ធនាគារជាអ្នកឆ្លងទី១គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០១ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០នេះអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍២៨វិច្ឆិកាមានចំនួនសរុប១៧នាក់ហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកងាកមកស្រីស្អាតបានចេញវីដេអូបំភ្លឺចំពោះវីដេអូស្ត្រីរាំរែកកាច់រាងក្នុងពិធីមង្គលការនោះគឺខ្លួនមិនមែនជាកូនស្រីអគ្គនាយកពន្ធនាគារទេម្ចាស់សាម៊ីខ្លួនបានចេញវីដេអូបំភ្លឺដើម្បី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំពីមិត្តភ័ក្រ្តសាច់ញាតិនិងជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកដែលបានចែកចាយវីដេអូនោះ៕ តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply