ក្តៅៗ! កុមារាអាយុ ៧ ឆ្នាំម្នាក់ ឆ្លងកូវីដ ១៩ ពីម្ដាយមីងរបស់គាត ដែលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០​ វិច្ឆិកា ២០២០ នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការចេញប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការ ចំពោះអ្នកឆ្លងកូវីដ ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍ ២៨ ​វិច្ឆិកា» ដោយគិតមកដល់ពេលនេះ កើនឡើង ដល់ ១៤ នាក់ហើយ ដោយព្រឹកនេះក្រសួងបានប្រកាសពីការរកឃើញករណីថ្មី ចំនួន ៨ នាក់បន្ថែមទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយនៅក្នុងនោះមាន ២ ករណីយើងបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៩ វិច្ឆិកា និង ៦ ករណីថ្មីប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ វិច្ឆិកា នេះរួចមកហើយ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយឡែកតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង ៨ នាក់នោះ គឺមានកុមារាជនជាតិខ្មែរអាយុ ៧ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់និរោជ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាក្មួយប្រុសរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ​១៩ ថ្មី ដែលរកឃើញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍ ២៨ ​វិច្ឆិកា» ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នកុមារារូបនេះត្រូវបានដាក់ឱ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាព​ខ្មែរ-សូវៀត ៕ ដើម្បីលម្អិតសូមមើលសេចក្ដីប្រកាសទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply