នាយក្រឹម និង ស្រីលាភ ធ្វើខួបកំណើត ៣ ឆ្នាំឱ្យកូនភ្លោះ បង្ហាញក្ដីសុខពេញទី….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ម្សិលមិញនេះ តារាកំប្លែងជើងចាស់ នាយក្រឹម និង ស្រីលាភ បានរៀបចំធ្វើពិធីខួបកំណើតគ្រប់អាយុ ៣ ឆ្នាំឱ្យកូនភ្លោះស្រីទាំងពីរដែលមានឈ្មោះថា លីណា និង លីសា ប្រកបដោយសេចក្ដីសុខ ស្នាមញញឹម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្វីដ្បិតតែកម្មវិធីខួបកំណើតកូនភ្លោះស្រីនេះ នាយក្រឹម និង ស្រីលាភ មិនបានអញ្ជើញភ្ញៀវឱ្យចូលរួមរាប់រយតុ ប៉ុន្ដែគេក៏ឃើញមានវត្តមានបងប្អូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិត្តភក្ដិ ជាច្រើន ចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងជូនពរនាងតូចទាំងពីរធំដុំគួរសម ដែលធ្វើឱ្យតារាកំប្លែងទាំងពីររីកមុខរីកមាត់ដូចគ្រាប់ជី និង កាន់តែបង្ហាញពីសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារតូចរបស់ពួកគេទ្វេដង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ តារាកំប្លែង ស្រីលាភ បានបង្ហោះសារជូនពរកូនស្រីសម្លាញ់ទាំងពីរក្នុងថ្ងៃកំណើតយ៉ាងមានន័យបំផុតថា «Happy birthday កូនភ្លោះសំណព្វចិត្តម្តាយ លីណា & លីសា សូមជូនពរកូនពៅទាំងពីរមានសុខភាពល្អ មានសំណាងល្អពេញ ១ ជីវិត» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply