សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផង! កូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសន អេលីត គឺកីឡាករអេលីត លីម៉ី បានទទួលមរណភាពហើយ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ យោងទៅតាមការបង្ហោះ តាមរយៈផេកផ្លូវការណ៍របស់លោកគ្រូ សន អេលីត នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដែលជាគ្រូធំ នៃក្លឹបនាយកដ្ឋានអង្គរក្ស​និងក្លឹបប៉ែន​កាក់​គុនខ្មែរ បានបង្ហោះថា កីឡាករ អេលីត​ លីម៉ី​ បានទទួលមរណៈភាពទាំងវ័យក្មេង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយចំពោះមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់កីឡាករ អេលីត​ លីម៉ី​ គឺលោកមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថា មកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេ ។ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ មហាជនដែលជាអ្នកគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពួកគេបានចូលរួម រំលែកមរណទុក្ខ ដែលបានបាត់បង់ធនធានកីឡាករគុនខ្មែរមួយរូប ហើយពួកគេក៏នៅតែចង់ដឹងថា តើការស្លាប់របស់ អេលីត​ លីម៉ី​ មកពីហេតុអ្វី? ខាង Khmerload/ keylatop នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្ននៃព័ត៌មាននេះបន្ត ប្រសិនបើយើងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply