ខុសពីគេដាច់ ! ចែ ដាណា សុំអោយបងប្អូនពេលជួបគាត់ សូមកុំហៅថាលោកស្រីរឺ លោកជំទាវអីបានទេ ព្រោះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ ប្រិយមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចហើយថា ក្រុមហ៊ុន ដាណាទ្រី ខេមបូឌា ខូអិលធីឌី មានតំណាងចែកចាយ២៤ ខេត្តក្រុង៦ម៉ឺននាក់សុទ្ធសឹងតែជាស្រ្ដី។ ចំណែកឯស្រ្តីឆ្នើមប្រមាណជិត៤ពាន់នាក់ ទៀត សុទ្ធតែជាអ្នកជោ គជ័យខ្លាំងលើមុខជំនួញរបស់ខ្លួនផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកស្រី ទ្រី ដាណា ម្ចាស់ហាងពេជ្រ ដាណា ទ្រី បានឱ្យដឹងថា ហាងពេជ្រដាណា ទ្រី នឹងបន្ដធ្វើការងារសប្បុរសធម៌ ដើម្បីបង្កើតក្ដីស្រលាញ់ ស្នាមញញឹញ និងសេចក្ដីសុខដល់ប្រជាពល រដ្ឋគ្រប់រូបដែលជួបការលំបាក ជាពិសេសបង្កើតការងារធ្វើជូនដល់យុវជន ក្នុងការចូលរួមជួយសង្គមជាតិផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ បងដាណា មានសូមនូមពរមួយនេះបើយោងតាមការបង្ហោះហ្វេសប៊ុករបស់បងស្រីគឺថា ខ្ញុំចង់សុំពីបងប្អូនមួយបានអត់?នៅពេលដែលជួបខ្ញុំនៅខាងក្រៅជាមួយនឹងពូខ្មៅកុំហៅខ្ញុំថាលោកស្រីរឺលោកជំទាវអីបានទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំចង់អោយហៅខ្ញុំបែបធម្មតាៗប្រសើជាងនិងមានភាពស្និទ្ធស្នាលប្រសើរជាង ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនហៅខ្ញុំថាចែដាណាឬអីដាណាឬអ៊ុំដាណាឬចៅដាណាកូនដាណាប្រសើរជាង ខ្ញុំនឹងពូខ្មៅស្រឡាញ់ពាក្យនេះហើយចូលចិត្តបែប សាមញ្ញៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply