ពូម៉ៅស្វាមី លោកស្រី ទ្រី ដាណា ដាក់មួយឃ្លា យ៉ាងចាស់ដៃថា សេពគប់ ពួកសំដែងយូៗទៅចេះសំដែងហេីយ សំដែងល្អជាងតួអាជីពទៀត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បងប្អូនមហាជនជាច្រើន ប្រាកដជាបានស្គាល់ យ៉ាងច្បាស់ ពីវត្តមាន ស្វាមី របស់លោកស្រី ទ្រី ដាណា​ ដែលលោកនិងភរិយា បានចុះជួយដល់ បងប្អូនរងគ្រោះ ពិសេសគឺបានជួយដល់ អ្នកកំពុងតែជួបនូវការលំបាកផ្ទាល់តែម្តង។​ ជាទូទៅ បងប្អូនប្រាកដជាស្គាល់ ស្វាមី តាមរយៈ លោកស្រី ទ្រី ដាណា ហៅស្វាមី ថា ពូម៉ៅ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពូម៉ៅ បានបង្ហោះសារមួយឃ្លា នៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជន មានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ។ ជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃនេះ នៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកលោក បានបង្ហោះសារ ថា “សេពគប់ពួកសំដែងយូៗទៅចេះសំដែងហេីយសំដែងសមជាងតួកុនអាជីពទៀត​សុំសរសេីរនៅល្បិចអ្នកខូចល្មមៗនឹកមិនឃេីញទេល្បិចនេះ”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកក៏ធ្លាប់បង្ហោះសារនៅពេលទទួលដំណឹង ថា បងថ្លៃ ដួលសន្លប់នៅឯតុលាការ ថា “មេីលងាយច្បាប់ពេកហេីយ”។ ជាមួយគ្នានោះផងដែរ ក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលមកខមិនថា “ខ្ញុំមិនមែនដារ៉ាសម្ដែងទេតែខ្ញុំអាចមេីលដឹងថាសម្ដែងដែល”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អរគុណប្អូន” បងស្រីនឹងបងប្រុសគឺជាបេះដូងពេជ្យជាគំរូអោយប្រជាជនកម្ពុជា ទាំងមូលសូមអោយច្បាប់រកយុត្តិធម៍សម្រាប់បងស្រីទ្រីដាណានឹងគ្រួសារបងទាំងមូល ខ្ញុំមានតែពាក្យជូនពរនឹងអគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តគ្រួសារបងប្រុស្រីជួបតែសុភមង្គល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿងដែលពិបាកពេលនេះសូមអោយកន្លងផុតទៅល្អ ៗ អគុណបងប្រុសស្រីតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្វាយខ្វលអំពីប្រជាជនដែលមិនមែនជាបងប្អូនបង្កេីតក៏ជាប់សាច់ឈាម តែបងៗតែងតែស្រលាញ់នឹងជួយយ៉ាងលេីសលុប ពិតជាអគុណណាស់ ទេវតានឹងថែរក្សាគ្រួសារបង “។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply