ស្ងាត់ៗ ដេននី ក្វាន់ ប្រកាសទម្លាយរឿងហ្មងសៅធំបំផុតរបស់ខ្លួនត្រៀមបង្ហាញដោយធ្វើសន្និសីទកាសែត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ លើគណនីហ្វេសប៊ុករបស់តារាសម្តែងសិចស៊ីអ្នកនាង ដេននី ក្វាន់ បានបញ្ចេញសារប្រតិកម្មខ្លាំងៗ និងបញ្ជាក់ពីបំណងក្នុងការធ្វើសន្និសីទកាសែតចំពោះរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលនាងកំពុងជួបរួមស្រ្តីម្នាក់ដែលជាម្ចាស់សណ្ឋាគារមួយនៅក្រុងកំពង់សោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលការប្រកាសនេះត្រូវបានមហាជនកំពុងរង់ចាំតាមដានផងដែរ។តារាសម្ដែងស្រី និងជាអ្នកលក់ផលិតផលដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ៗថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ការអត់ធ្មត់របស់ខ្ញុំមា​ន​ដែនកំណត់ ឆាប់ៗនេះខ្ញុំនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែត និយាយពីរឿងក្តីរបស់ខ្ញុំនៅក្រុងកំពង់សោម ជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់ជាម្ចាស់សណ្ឋាគារមួយនៅក្រុងកំពង់សោម ជារឿងធំបំផុតចំពោះខ្ញុំ ដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំមិ​ន​Liveនៅថ្ងៃកើតហេតុព្រោះរង់ចាំខាងម្ចាស់សណ្ឋាគារមកដោះស្រាយជាមួយខ្ញុំភស្ភុតាងខ្ញុំមានទាំងអស់ ខ្ញុំនឹងបង្ហា​ញនៅថ្ងៃធ្វើសន្និសីទកាសែត សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារង់ចាំស្តាប់ថាខ្ញុំបានជួបអ្វីខ្លះ»៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply