អ្នក​មុជទឹក​ម្នាក់ ឃើញ​គ្រំ​យក្ស​ហាមាត់ ដូច​ប្រដាប់​ភេទ​មនុស្ស​ស្រី គាត់​លូកលិង្គ​ចូល មានអី​ដក​មិន​ចេញជួបរឿងនឹកស្មានមិនដល់​…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​រឿង​ប្លែកៗចេះតែកើតមានឡើងមិនចេះឈប់ទាល់តែសោះដូចជាបុរសម្នាក់ឈ្មោះ​ថា Sean Madison អាយុ ២២​ឆ្នាំ​នេះអញ្ចឹងគាត់​មុជទឹក​លេង​កំសាន្ត​ម្នាក់ បាន​ប្រទះឃើញ​គ្រំយក្ស​ហាមាត់​មាន​រូបរាង​ដូច​ប្រដាប់ភេទ​ស្រី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រាប់តែ​​គាត់​លូក​បញ្ជូល​លិង្គ​របស់គាត់ មានអី ត្រូវ​គ្រំខាំ​ជាប់ ដក​មិន​ចេញ​។​​អ្គាត់​ត្រូវបាន​គេ​ដឹក​​បញ្ជូន​ទៅកាន់​មន្ទីរពេទ្យ បន្ទាប់ពី​មាន​បញ្ហា​ថប់ដង្ហើម ក្អួត ហើម​មុខមាត់ និង​មាន​សម្ពាធ​ឈាម​ចុះ​ជាខ្លាំង​។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​វេជ្ជបណ្ឌិត​ជឿជាក់ថា មូលហេតុ​ដែល​ធ្វើឲ្យ​គាត់បែបនេះព្រោះថា​បណ្តាលមកពី​គាត់​មាន​បញ្ហា​អា​ឡែក​ស៊ី​ជាមួយនឹង​គ្រឿង​សមុទ្រ និង​ធ្វើឲ្យ​គាត់​ពុល​។​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលដែលគាត់និយាយកាពិតមិនត្រឹមតែមិត្តភក្តទេដែលមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលសូម្បីតែគ្រូពេទ្យក៏ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែរ។​“​វា​គ្រាន់តែ​ជាការ​លេងសើច​ប៉ុណ្ណោះ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិត្តភក្តិ​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ថត​ខ្ញុំ ដូច្នេះ ដើម្បី​ទាញ​ចំណាប់អារម្មណ៍​របស់គាត់ ខ្ញុំ​ក៏​បាន​លូកលិង្គ​របស់ខ្ញុំ​ចូល​ក្នុង​គ្រំ ប៉ុន្តែ​វាដក​មិន​ចេញ​វិញ​សោះ​”។សូមបងប្អូនកុំលែងសើចដូចជាបុរសម្នាក់នេះប្រយត្ន័អន់ចង់ដូចជាគាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply