អុញ! ស្ងាត់ៗ រតនៈ ពិសី បីទារកហៅកូនៗពេញមាត់ថ្ងៃបង្កក់ខែ តាមពិតគឺបែបនេះសោះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីយប់ថ្ងៃទៅ ០៩​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅ តារាចម្រៀងយ៉េយ៉េ រតនៈ ពិសី បានបង្ហោះរូបភាព និង សារធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រមានការសង្ស័យ និង ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពីរូបភាពបីទារករបស់នាងបានចែកចាយនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបភាពច្រើនសន្លឹកដែល រតនៈ ពិសី បានបង្ហោះជាមួយនឹងទារកក្នុងថ្ងៃបង្កក់សិរីមួយខែនោះដែរ មានការសាកសួរយ៉ាងច្រើនទៅកាន់នាងនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថាជាកូនអ្នកណា? បានជានាងហៅកូនស្រីតូចរូបនោះថា កូនៗពេញមាត់ និង មើលទៅពិតជាស្និទ្ធស្នាលដូចម្តាយកូនណាស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ក្នុងការឆ្លើយឆ្លងរបស់តារាស្រីរូបនេះ នាងបានឆ្លើយតបលេងសើចថា «បើពិតជាកូនរបស់នាងមានអ្នកជឿអត់?» ។ ជាក់ស្តែងកូនតូចនោះគឺជាក្មួយរបស់នាងនោះទេ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply