កុល ដាវី ប្រឹងថែរក្សាសុខភាព ដើម្បីសម្រេចបំណងមួយនេះឆាប់ៗ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅតែមានជំនឿចិត្ត ពេលនេះតារាសម្តែងរូបស្រស់សិចស៊ី កុល ដាវី ចាប់ផ្តើមស្រស់ស្រាយ និង មានសុខភាពល្អប្រសើរវិញហើយ។ដោយសារតែចង់បានកូនបន្ថែមភាពកក់ក្តៅនៅក្នុងគ្រួសារ និង មិនចង់ឱ្យមានការថ្លោះធ្លោយដូចមុន កុល ដាវី នៅតែបន្តធីបចោលការងារសម្តែងជាច្រើន ដើម្បីថែរក្សាសុខភាព ព្រោះឆាប់ៗនេះនាង នឹង យកកូនទីពីរបន្តទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នាងរំពឹងថានឹងទទួលបានជោគជ័យទៅតាមបំណង ព្រោះថាពេលនេះនាង និងស្វាមីក៏មានវ័យច្រើនហើយដែរ មិនអាចអូសបន្លាយពេលវេលាដូចមុនទៀតទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះជាមិនបានចាប់យកការសម្តែងពេញដៃដូចមុនក៏ពិតមែនក៏ កុល ដាវី មិនមានបញ្ហាលំបាក ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេព្រោះនរណាក៏ដឹងថា មុននឹងចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជាមួយ លោក សុខ រក្សា អ្នកសិល្បៈមួយគូនេះ ប្រឹងប្រែងជាខ្លាំង ក្នុងកិច្ចការរកស៊ី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយពេលនេះជីវភាពរបស់ពួកគេក៏ធូរធារមិនធម្មតាដែរ។គួរឱ្យដឹងថា ក្រៅពីអាជីពសិល្បៈ អ្នកទាំងពីរក៏មានមុខរបរមួយចំនួនក្នុងដៃ ដូចជាក្រុមភ្លេង និង ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ព្រមទាំងការលក់ផលិតផលគ្រឿងអលង្ការ តាមអនឡាញផងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply