មានរឿងទៀតហើយ! អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ក្តៅចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែរូបថតមួយសន្លឹកនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ្វេសប៊ុក​៖ ពិតណាស់បើយនិយាយពីអ្នកស្រី ទ្រី ដាណា លោកអ្នកប្រាកដជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខាន អ្នកស្រី ទ្រី ដាណា គឺជាអ្នកជំនួញស្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលកំពុងតែទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងមុខជំនួញលក់ គ្រឿងពេជ្រ និងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងមួយចំនួនដែលអ្នកស្រីបាននាំចូលផ្តាច់មុខពីក្រៅប្រទេ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញអ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកអ្នកស្រីថាជានារីចិត្តបុណ្យម្នាក់ ព្រោះអ្នកស្រីតែងតែជួយសម្រាលភាពលំបាករបស់ជនក្រីក្រជានិច្ច ឃើញអ្នកក្រមានទុក្ខនៅកន្លែងណាអ្នកស្រីចុះទៅដល់កន្លែងនោះភ្លាម ហេតុដូច្នេះទើបអ្នកស្រី ទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីសំណាក់មហាជនគ្រប់ទីកន្លែង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែងនៅមុននេះបន្តិចអ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ហាក់បីមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលជនខិលខូចយកទៅកាត់តនិងសរសេរឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំបែបនេះថា​ « បើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកក្រ តើបងប្អូននៅស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់ បើស្រឡាញ់ជួយស៊ែរ និងផ្តល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំមួយផង » ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់ពីបានឃើញការបង្ហោះបែបនេះរួចអ្នកស្រី ទ្រី ដាណា ក៏បានបង្ហោះសារមួយដែលមានន័យបែបនេះថា «​ ពួកអាអត់ការងារធ្វើយករូបខ្ញុំទៅផុសសរសេរបែបនិង សូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំ » ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply