ខ្មែរអើយខ្មែរមួយចំនួន!! បុរសម្នាក់ឆ ក់ខ្សែភ្លើង រលា កពេញខ្លួន ស្រែកឲ្យគួរជួយយកទៅពេទ្យ តែគ្មានអ្នកហ៊ានដឹកគាត់ទេ ជាពិសេសកង់បីតែម្តង​ តែសំណាងបានបងស្រីម្នាក់ បានជួយ ហើយ…. (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ឆ ក់ខ្សែភ្លើងនៅចាក់អង្រែលើ ពេលបុរសកំពុងបំពេញការងារ ហើយគាត់បានឆ ក់ឡើងមានរបួសពេញខ្លួន ប៉ុន្តែមិនបណ្តាលអោយបាត់ប ង់ជី វិ តនោះទេ តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែអានិតនោះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺពេលគាត់រងរបួ សមិនមាននរណាប្រញាប់ជូនគាត់ទៅពេទ្យនោះទេ ជាពិសេសគឺ ម៉ូតូកង់បី តែម្តង ជាច្រើនគ្រឿង បានសុខចិត្តជិះហួសគាត់ និងមិនហ៊ានដុបគាត់ទៅពេទ្យទេ ទោះបីជាគាត់ស្រែកយំ ស្រែកឈឺ យ៉ាងណាក្តី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយចាំរថយន្តសង្គ្រោះយូពេកនិងមានការឈឺចាប់ខ្លាំង ហើយមិនមានអ្នកណាជូនទៅពេទ្យ គាត់ក៏ដើរមកអង្គុយ តែសំណាងល្អមានបងស្រីម្នាក់ បានយកក្រណាត់ត្រជាក់ និងថ្នាំត្រជាក់ មកបាញ់នៅលើខ្លួនរបស់គាត់ ហើយចាំរថយន្តមកសង្គ្រោះតែម្តង៕ ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply