ស្គាល់គីឡូKGBឲ្យច្បាស់សឹមញាក់ចិញ្ចេីម! កងទ័ពរុស្សុីខ្លាំ ងណាស់​ គិតចាប់ពីសូវៀតរ​ លាយមក…អាមេរិកដេកមិ នបានលក់​ស្រួលទេ..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អាវុ ធថ្មីៗមួយចំនួនដែលមានក្នុងរបាយការណ៍រួមមាន មី ស៊ីលផ្លោងរយៈចម្ងាយខ្លី (Iskander-M), រថក្រោះចម្បាំ ងធុន T-72B3, គ្រាប់មី ស៊ីល (Kalibr 3M14), មី ស៊ីលផ្លោ ងចេញពីនាវាមុចទឹកក្នុងគម្រោង 955 និងយន្ដហោះចម្បាំ ង Su-35S និង Su-57 ក៏ដូចជាយន្តហោះទម្លា ក់គ្រា ប់បែ កប្រភេទ Tu-160 ដែលថ្មីៗនេះត្រូវបានផលិតឡើងវិញផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របាយការណ៍ខាងលើក៏បានកត់សម្គាល់ទៀតថា កងកម្លាំ ងនុយ ក្លេអ៊ែររុស្ស៊ី ដែលបានរួចផុ តពីភាពចលា ចលនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ បានក្លា យជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃកងទ័ពរុស្ស៊ី ដែលអាចបញ្ចេ ញឥទ្ធិ ពលដ៏ខ្លាំ ងក្លាបំផុត ជាពិសេសជាមួយសម ត្ថភាពថ្មី ដោយបានផ្លាស់ប្តូរពីមី ស៊ីលផ្លោ ងចេញពីដីធម្មតា ទៅជាមីស៊ីលផ្លោ ងចេញពីជើងទម្រចល័តវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើទោះបីជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់រុស្សីមានកំណើនត្រឹមតែ ៣.៩% ភាគរយកាលពីឆ្នាំ២០១៩ ក៏ដោយ ការចំណា យលើវិស័យការ ពារជាតិរបស់រុស្ស៊ី ស្ថិតក្នុងចំណោមអត្រាខ្ពស់បំផុ តនៅអឺរ៉ុប និងលើពិភពលោក។ រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ូស្គូបានចំណាយថវិកាប្រហា ក់ប្រហែលនឹង ៣.៤% នៃការចំណាយសរុបលើវិស័យយោ ធារបស់ពិភពលោក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីខែមេសា វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិ ស្តុកហូម (Stockholm) ហៅកាត់ថា SIPRI បានកត់សំគាល់ថា ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចំណាយថវិកាលើវិស័យការ ពារជាតិ ច្រើនជាងគេធំបំផុតលំដាប់ទី ៤ នៅលើពិភពលោកឬស្មើនឹង ៦៥.១ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយលើសពី ៧៦០ពាន់លានដុល្លារដែលស្មើនឹង ៣៨% នៃការចំណាយយោធាសរុបរបស់ពិភពលោក នាំមុខប្រទេសរុស្ស៉ី ចិន និងឥណ្ឌា៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply