មើលកូនស្រីផង ល្អៗណាស់! កូនស្រីរបស់តារាខ្មែរ ពិតជាស្រស់ស្អាត មិនចាញ់អ្នកម្តាយគេទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ដូចជា ពាក្យចាស់តែងតែពោលថា «ស្លឹកឈើ ជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់» ពាក្យនេះ ពិតជាត្រឹមត្រូវ ក៏ព្រោះតែពេលខ្លះ មិនថា ចរិតឬកពារ សូម្បីតែមុខមាត់ កូនមួយចំនួនៗ ក៏ស្រដៀងគ្នាផងដែរ រវាងឪពុកម្តាយ ជាមួយនឹងកូនរបស់ពួកគេ ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាក់ស្តែង កូនៗរបស់តារាខ្មែរ កំពុងតែធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នា ចាប់អារម្មណ៍ ជាមួយនឹងសម្រស់របស់ពួកគេ បើទោះបីជា វ័យរបស់ពួកគេ មិនទាន់គ្រប់អាយុក៏ដោយ ក៏មុខមាត់របស់ពួកគេ​អាចបង្ហាញឲ្យឃើញថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួកគេ ពិតជាស្រស់ស្អាត ទៅតាម បែបផែន នៃរូបសម្ផស្ស ដែលផ្តល់ពីធម្មជាតិ។ជាពិសេស វាមិនចម្លែកនោះទេ បើថ្ងៃណាមួយ កូនៗរបស់ពួកគេ នឹងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈ ដូចជាអ្នកម្តាយគេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែ មិនថា មុខមាត់ ឬរូបរាង សុទ្ធតែអំណោយផលទាំងអស់ ហើយបើក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេ ពិតជាចូលមែន គឺអាចនឹងល្បីល្បាញមិនធម្មតានោះទេ ខណៈអាចមានដុងពីអ្នកម្តាយរបស់ពួកគេខ្លះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តោះមើលសម្រស់របស់កូនស្រី តារាស្រីខ្មែរទាំងអស់គ្នា៖


១) កូនស្រី ប៊ីរីយ៉ា

២) កូនស្រី ចនច័ន្ទ លក្ខិណា

៣) កូនស្រី សាន សាណា

៤) កូនស្រី សុខ សោម៉ាវត្តី

៥) កូនស្រី លីនដា

៦) កូនស្រី ស៊ឹម សូលីកា

Leave a Reply