ពលរដ្ឋនៅអាមេរិក រដ្ឋ​LA ភ័ យស្ល ន់ស្លោ! ឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាដែលមានអា វុធរាប់សិបគ្រឿង ហោះរ ញ្ជួយពេញក្រុង ខណៈមន្ទីបញ្ចកោណក៏សង្ងំស្ងៀម..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាដែលមានអា វុធរាប់សិបត្រូវបានគេថតបានហោះក្បែរដីនៅលើឡូសអាន់ជឺឡេសសប្តាហ៍នេះ។ ឧទ្ធម្ភាគចក្របានធ្វើលំហាត់ប្លែកៗដូចជាការគូសរង្វង់ ផ្លូវហាយវេនិងការចុះចតនៅលើកំពូលអគារខ្ពស់ ៗ នៅទីប្រជុំជន។ មន្ទីរបញ្ចកោណបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការមើលឃើញដ៏ច ម្លែកនេះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរក្សាភាពស្ងៀ មស្ងា ត់នៅលើវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្តាញសង្គមដែលបង្ហាញ ពីឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលមានពណ៌ខ្មៅមិនស្គាល់អត្ត សញ្ញាណដែលកំពុងហោះនៅលើទីក្រុង។ ឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយចំនួនកំពុងហោះហើរជាមួយព ន្លឺភ្លើ ងរបស់ពួកគេនៅក្នុងចលនាអាថ៌កំបាំងមួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុង Twitter បានធ្វើឱ្យមានភាពវឹកវរតាមអ៊ិនធឺរណែតយ៉ាងឆាប់រហ័ សដោយមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនយល់ច្រឡំ អំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតភ័ យខ្លា ចថាមានការលុ កលុ យអ្វីមួយ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដែអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply