សង្វេកខ្លំាង! ក្រោយបាត់បង់កូនជាទីស្រលាញ់ទំាងដែលមិនទាន់ឃើញពន្លឺថ្ងៃ ស្រាប់តែ សុខ រក្សា បង្ហោះសារលើកទឹកចិត្តប្រពន្ធបែបនេះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ​! មហាជនពិតជាស្គាល់តារាសម្តែងស្រី អ្នកនាង កុល ដាវី​ហើយ ក្រោយពេលរៀបការរួចអ្នកនាង ទទួលបានការស្រលាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីស្វាមីថ្វេរឡើងមួយកំរិតថែមទៀត ប៉ុន្តែអ្វីគួរអោយសោកស្តាយនោះកាលពីថ្មីៗនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក សុខ រក្សា បានបង្ហោះរូបភាពជាមួយប្រពន្ធរបស់លោកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ក្នុងទឹកមុខគួរឲ្យបារម្មណ៍ ស្រងូតស្រងាត់ និងសោកសៅជាពិសេសគឺលោកបានសរសេរសារពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ប្រពន្ធខ្លួនថា: ពុទ្ធោ អើយ បេះដូងកូនខ្ញុំឈប់ដើរហើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលសារមួយឃ្លានេះ ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានជូនពរកុំអោយមានរឿងអ្វីអាក្រក់ដល់គ្រួសាររបស់លោកផងដែរ។ក្រោយឃើញភរិយាជាទីស្រលាញ់អស់កម្លាំង និងគួរឲ្យអាណិតជាពន់ពេកលោក សុខ រក្សា ក៏បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាពោរពេញទៅដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“តាំងអារម្មណ៍ តាំងស្មារតីរឹងមាំណាប្រពន្ធ សម្លាញ់ចិត្តរបស់បង អូនមានប្តីនៅជិតអូន ហើយធ្វើមិចនិស្ស័យកូន ហើយនឹងពួកយើងបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹង សំខាន់បំផុតគឺសុខភាពរបស់់អូន”៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply