ពិតជាមិនគួរអោយជឿ!!! ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ទិញដើមរុក្ខជាតិមួយប្រភេទ អាយុជាង 100 ឆ្នាំដែលជាពូជរុក្ខជាតិដែលសល់តាំងពីជំនាន់ដាយណូស័រ មកដាំនៅក្នុងភូមិគ្រិះដ៏ធំរបស់លោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាមិនគួរអោយជឿ!!! ឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ ទិញដើមរុក្ខជាតិមួយប្រភេទ អាយុជាង 100 ឆ្នាំដែលជាពូជរុក្ខជាតិដែលសល់តាំងពីជំនាន់ដាយណូស័រ មកដាំនៅក្នុងភូមិគ្រិះដ៏ធំរបស់លោក ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បានបង្ហាញពីរូបរាងរបស់រុក្ខជាតិប្រ៉ង់ រឺហៅថា “cycads” ដែលវាជាដើមរុក្ខជាតិមួយដែលអាចរស់នៅបានដល់១០០០ឆ្នាំឯណោះ ហើយចំពោះដើមរុក្ខជាតិប្រ៉ង់ 3ដើមដែលលោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បានទិញមកដាំនៅក្នុងភូមិគ្រិះដ៏ធំស្កឹមស្កៃរបស់លោកនោះវាមានអាយុជាង100ឆ្នាំឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ បានរៀបរាប់ថា៖“ដេីមប្រ៉ង់អាយុជាង 100ឆ្នាំ 3 ដើមពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប្លែកមែន។ មនុស្សត្រូវការធម្មជាតិ ប៉ុន្តែធម្មជាតិមិនត្រូវការមនុស្សទេ។ ចូលរួមគ្នាស្រលាញ់អភិរក្សការពារធម្មជាតិទាំងអស់គ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអរគុណ ហាងផេក ធម្មជាតិលក់ដើមឈេឺគ្រប់ប្រភេទ សំរាប់ទំនុកចិត្ត និងសេវាកម្មទាន់ចិត្តមានគុណភាពជំនាញខ្ពស់”។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ដើមប្រ៉ង រឺ “cycads” គឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលបន្តពូជដោយគ្រាប់ វាជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលសេសសល់តាំងពីសម័យដាយណូស័រដែលមានអាយុកាលរាប់លានឆ្នាំមកហើយ រុក្ខជាតិនេះមានញី និងឈ្មោលដាច់ពីគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លក្ខណៈដើមគឺមានរាងកំពែងមូលធំខាងក្រោមនិងស្ដួចទៅលើ ជាមួយស្លឹករឹងមានពណ៌ខៀវស្រងាត់ជាមួយធាងសាខាប្រៀបដូចដើមដូង រីត្នោត វាដុះលូតលាស់យឺតបំផុតគីប្រហែល1សង់ទីម៉ែតក្នុងមួយឆ្នាំហើយអាចមានជីវិតរស់នៅរហូតដល់1000ឆ្នាំឯណោះ៕ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply