មានន័យជ្រៅ! ក្រោយដឹងដៃគូរចម្រៀង ខេម ឆ្លងកាត់បញ្ហាជាមួយផលិតកម្មចាស់រួចស្រេច តន់ ច័ន្ទសីម៉ា បានពោលពាក្យបែបនេះថា គ្មានអ្នកណាម្នាក់….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា មួយរយៈចុងក្រោយនេះ​តារាចម្រៀងស្រី តន់ ច័ន្ទសីម៉ា ហាក់ដូចជាមានប្រជាប្រិយភាពឡើងកូដខ្លាំងណាស់ តាមរយៈបទចម្រៀងចេញថ្មី ត្រូវចិត្តមិត្តៗយុវវ័យទាំងចង្វាក់ភ្លេង និងសាច់រឿង ហើយស្របពេលជាមួយគ្នាវិញផងដែរ សម្រស់របស់កញ្ញា ក៏កាន់តែស្អាតប្លែកខ្លាំង ជាងកាលពីមុនឆ្ងាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយលែកនៅមុននេះបន្តិច តារាចម្រៀងស្រី តន់ ច័ន្ទសីម៉ា បានបង្ហោះរូបរបស់ដៃគូរចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy Navatra គឺលោក ខេម ដែលទើបតែបញ្ចប់បញ្ហាជាមួយផលិតកម្មចាស់ ដោយ តន់ ច័ន្ទសីម៉ា បានរៀបរាប់នៅសារដ៏មានអត្ថន័យថា: 🙏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចជៀសផុត ពីបញ្ហាបាននោះទេឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្ដីប្រពន្ធ ពេលខ្លះក៏ឈ្លោះគ្នាដែរ ចានក្នុងរាវជៀសមិនផុតពីការប៉ះទង្គិច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំខាន់យើងត្រូវព្យាយាមបញ្ចប់ដោយក្ដីស្រលាញ់និងស្នាមញញឹម❤️❤️ តើជីវិតយើងមាន 20 ឆ្នាំប៉ុន្មានដង ។ ត្រូវមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ក្នុងរូបភាពល្អ ខុសខ្លះត្រូវខ្លះ យកសេចក្ដីស្ងប់ក្នុងចិត្តនិងអារម្មណ៍ទទួលបានសេចក្ដីសុខ 🙏🙏៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply