ឡូយកប់! តាមពិតទីកន្លែងដែលល្បីខ្លាំងក្នុង Youtube ជាស្នាដៃកូនខ្មែរ អ្នកនៅសៀមរាបសោះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កូនខ្មែរមួយក្រុមទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ដោយសារតែពួកគេបានជីកដីធ្វើជាផ្ទះ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងត្រុំ ឃុំពពេល ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប មានរចនាបទប្លែក ស្អាតខ្លាំង និង ទទួលបានការសរសើរមិនដាច់ពីមាត់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ តាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹក ដែលបានបង្ហោះដោយទំព័រហ្វេសប៊ុកផេកឈ្មោះ Tat Mahaty​ ឱ្យដឹងថា«ស្នាដៃកូនខ្មែរយើង ដែលធ្វើរបស់ចម្លែកៗ នៅក្នុងដី ធ្វើពីដីនៅភូមិត្រពាំងត្រុំ ឃុំពពេល ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប» ធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីមហាជន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមប្រភពខាងលើបានឱ្យដឹងថា ការជីកធ្វើជាផ្នះនេះ គឺដើម្បីផលិតជាវីដីអូរកលុយពី YouTube ។ សម្រាប់អ្នកគាំទ្រវិញ ភាគច្រើនពួកគេចង់ឃើញឱ្យមានការសាងសង់បែបនេះឱ្យបានច្រើន តែក្នុងរចនាបទខ្មែរ ហើយពួកគេសង្ឃឹមថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កន្លែងដែលបានសាងសង់នោះ នឹងក្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរណ៍មួយមិនខាននៅថ្ងៃអនាគត ។ សង្ឃឹមថាស្ថាបត្យកម្មថ្មីមួយនេះ អាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឱ្យចូលទៅទស្សនានៅទីនោះ និង ដើម្បីបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះផងដែរ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply