វៀតណាមស៊យធំ! រោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទ Samsung និង Iphone ត្រៀមរើចេញពីវៀតណាមទៅដាក់នៅឥណ្ឌា..(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ញូវដេលីៈ ក្រុមហ៊ុនសាមសុងអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរផ្នែកសំខាន់នៃការផលិតស្មាតហ្វូនរបស់ខ្លួន ទៅឥណ្ឌាពីប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសដទៃទៀតជាមួយនឹងគម្រោងអេឡិចត្រូនិករបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលគ្រោងនឹងផលិតឧបករណ៍ដែលមានតម្លៃជាង ៤០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមនុស្សស្គាល់បញ្ហានេះ។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន economictimes កាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ (សូមទស្សនាវីឌេអូនៅខាងក្រោម)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុន Samsung ទំនងជាធ្វើពិពិធកម្មខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនសម្រាប់ផលិតស្មាតហ្វូនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាក្រោមគម្រោង PLI (ផលិតកម្មភ្ជាប់ការលើកទឹកចិត្ត) ហើយនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់សមត្ថភាពដែលមានស្រាប់របស់ខ្លួន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ឥណ្ឌា​បានប្រកាសថា​ រោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនSamsungរបស់កូរ៉េខាងត្បូង​នៅប្រទេសវៀតណាម​ នឹងផ្លាស់មកដាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញ​ក្រោមទុនវិនិយោគ40ពាន់លានដុល្លារអាមេរិច​ និង​ លោកបានបន្ថែមថារោងចក្រផលិតទូរស័ព្ទ Iphone ក៏មិនបានមានបំណងទៅវិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាមឡេីយ​ នោះ​គឺរោងចក្រ Iphone នឹងផ្លាស់ទីពីប្រទេសចិមទៅឥណ្ឌាដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបន្ថែមដែរថា វាជារឿងសោកស្តាយសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមដែលនឹងបាត់បង់ដំណែងជាប្រទេសផលិតទូរស័ព្ទ Samsung ធំជាងគេបំផុត​ និង​ក្តីសង្ឃឹម​ថា​ក្រុមហ៊ុន​IPhone មកវិនិយោគនៅវៀតណាមបែរជាទៅប្រទេសឥណ្ឌាទៅវិញ៕ សូមទស្សនាវីដេអូ និងរូបភាពខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply