ស្អាតហើយចិត្តល្អទៀត! ឃើញលោកតាស៊ីក្លូម្សត់អង្គុយទាំងរងានៅក្បែរវិមានឯករាជ្រ តារាចម្រៀង អេនជី ចុះសួរសុខទុក្ខ និងបានពោលពាក្យថា… (មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង អេនជី គឺជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិកម្មសាន់ដេ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកនាង បានខកខានចេញបទចម្រៀងជាយូឆ្នាំមកហើយ ក្រោយពីអ្នកនាង បានរៀបមង្គលរួចមក ហើយពេលនេះអ្នកនាងក៏កំពុងតែពពោះកូនដំបូងផងដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលជិតគ្រប់ខែទៅហើយ យ៉ាងណាបើក្រលេកមកមើលសម្រស់របស់អ្នកនាងវិញ គឺនៅតែស្អាត ជាពិសេសអ្នកនាងពិតជាអ្នកលក់ផលិតផលដ៏ឆ្នើមម្នាក់ផងដែរ។ ដោយលែកមុននេះបន្តិច យោងតាមហ្វេសបុកផេចរបស់ អ្នកនាង អេនជី បានបង្ហោះវីដេអូអំពីជីវិតរបស់លោកតាធាក់ស៊ីក្លូម្នាក់ អមជាមួយសារថា: មានតែសុីក្លូ1 ដើម្បីធាក់ប្តូរកម្លាំងជាមួយនិងក្រពះរាល់ថ្ងៃ😓

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជួនមានអ្នកជិះ ថ្ងៃខ្លះក៏មិនមានអ្នកជិះ កាត់ថ្ងៃ កាត់ភ្លៀង ពេលខ្លះរកមិនបានហើយឈឺទៀត (នេះជាជីវិតរបស់លោកតា) ខ្ញុំគ្រាន់តែជិះកាត់ឃើញលោកតាចាស់ ក៏ឈប់ឡានចុះសួរលោកតាខ្លះៗនិងផ្តល់ជាថវិការបន្តិចបន្តួច

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់លោកតាពិសារអ្វីដែលលោកតាត្រូវការ🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ចៃដន្យជួបលោកតាចំថ្ងៃដែលលោកតាឈឺគ្រុនទៀត អាណិតណាស់ មើលទឹកមុខលោកតាគឺពិតជា…..😓។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាទឹកចិត្តពួកយើងទាំងអស់គ្នាតិចក្តីច្រើនក្តីជាចំណែកដែលធ្វើចេញពីបេះដូង❤️ ជាសេចក្តីសុខមួយផ្នែករបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការធ្វើការរងារមនុស្សធម៌បែបនេះ❤️៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply