ញាក់សាច់! ស្ងាត់ៗ លោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា ភរិយារបស់លោកឧកញ៉ា​ ឌួង ឆាយ បង្អួតសម្រស់ក្នុងរថយន្តតម្លៃរាប់លាន Rolls Royce ពិតជាស្អាតកប់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា គឺជាភរិយាដ៏ពូកែម្នាក់របស់លោកឧកញ៉ា​ ឌួង ឆាយ ជាក់ស្តែងលោកជំទាវ តែងតែគិតសុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាត និងត្រូវការជួយជាចាំបាច់ ជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនស្រលាញ់ និងគោរពដល់លោកជំទាវជាខ្លាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅហើយ តែលោកស្រី នៅតែខិតខំរកស៊ី បើកអាជីវកម្មផ្សេងៗជាច្រើនផងដែរ។ ដោយលែក មហាជនបានចាប់អារម្មណ៍ដ៏ឡូយឆាយរបស់លោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា ថតនៅក្នុងរថយន្តកំពុងល្បីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលមានតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លា គឺរថយន្ត Rolls Royce ជាក់ស្តែងលោកជំទាវ ពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំង ហើយបើនិយាយពីក្នុងរថយន្ត rolls royce វិញនោះមិនបាច់និយាយទេ គឺពិតជាប្រណិតមិនធម្មតាឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ថាសម្រាប់រថយន្ត Rolls Royce គឺ លោកជំទាវ ដេត ម៉ាលីណា និង លោកឧកញ៉ា​ ឌួង ឆាយ បានប្រើប្រាស់ជាយូណាស់មកហើយ គ្រាន់តែកម្របង្ហោះរូបភាពបង្ហាញទិដ្ឋភាពក្នុងរថយន្តប៉ុន្នោះ។ សូមទស្សនាកម្រងរូបភាពខាងក្រោមនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply