ថាមែនៗ! ក្រោយ ព្រាប សុវត្ថិ ចូលផលិតកម្ម Galaxy ភ្លាមស្រាប់តែ តន់ ចាន់សីម៉ា ដាក់មួយឃ្លាចំៗថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពញ ក្រោយពីបានទទួលដំណឹងថា លោក ព្រាប សុវត្ថិ ចាកចេញពីផលិតកម្ម ហង្សមាស មកចូល​ផលិតកម្ម Ga laxy Navatra ភ្លាម​​មិន​ទុក​​ច​ស្អែក​តារាចម្រៀង​ពន្លក​ថ្មី​កំពុង​តែ​ល្បីល្បាញ​ខ្លាំង​នោះ​គឺ​កញ្ញា​ តន់ ច័ន្ទសីម៉ា បាន​បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​ខ្ទេចខ្ទី​គ្មាន​សល់។​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាពិសេសហ្វេនៗ ចូលរួមអបអរសាទរចំពោះ​កំពូលតារាចម្រៀង ព្រាប សុវត្ថិ ដែល​ចូល​មក​​ផលិតកម្ម Galaxy Navatra និង សង្ឃឹមថា តន់ ច័ន្ទសីម៉ា និង​មា​ន​បទ​ចម្រៀង​ច្រៀង​រួម​គ្នា​ជាមួយ​កំពូល​តារាចម្រៀង​ខាង​លើ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់​ៗ​នេះ៕បើ​តាម​ផេក​ផ្លូវ​ការ​របស់​ផលិតកម្ម​ Galaxy Nava tra បានប្រកាសជាផ្លូវការថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“ផលិតកម្ម Galaxy Navatra សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមានកំពូលតារាចម្រៀង ព្រាប សុវត្ថិ ចូលមករួមរស់ក្នុងគ្រួសារតែមួយនៃគ្រួសារ Galaxy Navatra”។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របជាមួយគ្នានេះ ម្ចាស់បទ “ឡានសារ៉ែន៉” គឺ​កញ្ញា តន់ ច័ន្ទសីម៉ា ក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍​ថា៖” នាងខ្ញុំសូមស្វា គមន៍យ៉ាងកក់​ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមានកំពូល​តារាចម្រៀង បងប្រុស ព្រាប សុវត្ថិ ចូលមករួមរស់ក្នុងគ្រួសារតែមួយ នៃគ្រួសារ Galaxy Navatra” ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply