មនុស្ស​ចាប់ផ្ដើម​ដាំ​ស្រូវ​នៅក្នុង​យុគ​ថ្ម​រំលីង ហើយមិននឹកស្មាន ទឹកដីកម្ពុជាយើងចេះ ដាំស្រូវ តាំងពី…

ស្រូវ​ជា​ធញ្ញជាតិ​ដ៏​ចាំបាច់​របស់​ជនជាតិខ្មែ​រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង​ជនជាតិ​អាស៊ី ត្រូវការ​ពិសារ​ជាប្រចាំ​ថ្ងៃ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ តើ​ដើមកំណើត​ស្រូវ​មាន​ពី​ពេលណា​មក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តើ​ជនជាតិខ្មែរ​ចេះ​ដាំ​ស្រូវ​ពី​ពេលណា​មក​?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

តាម​ការស្រាវជ្រាវ​តាមបែប​បុរាណវិទ្យា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង ​បុរេប្រវត្តិសាស្ដ្រ បាន​បញ្ជាក់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មនុស្ស​ចាប់ផ្ដើម​ដាំ​ស្រូវ​នៅក្នុង​យុគ​ថ្ម​រំលីង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (​នវ​សម័យ​)​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភស្ដុតាង​នៃ​ការដាំ​ស្រូវ​ដំបូង​គឺ​នៅ​តំបន់​ដី​​សន្ដ​អដ្ឋ​ចន្ទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (Fertile Crescent) សព្វថ្ងៃនេះ​គឺ​នៅ​តំបន់​ម​ជ្ឍឹ​ម​បូព៌ា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។​

ចំណែក​នៅ​កម្ពុជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្រូវ​បាន​ដាំ​ក្នុង​រវាង ២៣០០​ឆ្នាំមុន​គ្រិស្ដសករាជ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ភស្ដុតាង​យើង​ឃើញ​មាន​គ្រាប់ស្រូវ​នៅជាប់​កុល្លាលភាជន៍ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មកពី​ស្ថានីយ​បន្ទាយ​គូ។ ស្ថានីយ នេះ​បើតាម​បង្ហាញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​របស់លោក​បណ្ឌិត សាស្ត្រាចារ្យ ធុ​យ​ចាន់​ធួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Leave a Reply