ស្គាល់មុខហេីយ​ តាមពិតអ្នកដែលបេីកឡាន​ Land Cruiser​ ដេញបុក​ ឡានPriusយ៉ាងសាហាវកាលពីយប់មិញ​ គឺថៅកែហាងសាច់អាំង​ ហេងហេង(មានវីដេអូ)

ស្គាល់​ម្ចាស់​រថយន្ត​ Land Cruiser បេីកឡាន​ដេញបុក​រថយន្ត​ Prius ដូចសត្វធាតុហេីយ​គាត់​មានឈ្មោះ​ ញ៉​ សុខហេង​ ជាថៅកែ​ហាង​សាច់​អាំង​ ហេង​ ហេង​ នៅ​ផ្លូវ​ ៥៩០​ សង្កាត់​បឹងកក់​ ២​ ខណ្ឌ​ ទួល​គោក​ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


គាត់​ជាអ្នកមានលុយជិះឡានបង់រលោះអញ្ចឹងតេី​ បានចរិកសាហាវណាស់​ ។ ចាំមេីល​ ឯកឧត្តម​ លោកជំទាវ​ ណាខ្លះ​ ចេញ​មុខ​កាង​ជនពាល​រូបនេះ​ ? បេី​ ផែង​ វណ្ណៈ​ ស៊េីបដឹងថា​ មាន​ឯកឧត្តម​ណាកាងឬអន្តរាគមន៍​ ករណី​នេះ​ ខ្ញុំនឹងមិនទុកមុខអោយទេ​ប្រាប់​មុនអោយហេីយ​ ។ សូមកុំកាងមនុស្សពាល​ ។ ប្រភព៖​ pheng Bannak News​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តោះកុំអោយខាងពេលសូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ


សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

Leave a Reply