កាន់តែក្តៅ! ជប៉ុននឹងវា យលុកទៅលើសត្រូវភ្លាមៗ ដោយមិនចាំបាច់អោយសត្រូវ បា ញ់ចូលមកដែនដីរបស់ខ្លួនមុនទេ … (មានវីដេអូ)

ថ្មីៗនេះគណបក្សកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសជប៉ុន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពង្រីកទស្សនវិស័យសម្រាប់ជម្រើសនៃកូដ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កម្មការពារ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តូក្យូ – សមាជិកសភាជប៉ុនបានបង្ហាញការគាំទ្រ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធថ្មីដើម្បីទ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប់ទល់នឹងការគំ រាមកំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហែងមីស៊ីល នៅក្នុងទឹកដីសត្រូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយទទួលស្គាល់ដែនកំណត់នៃវិធីសាស្រ្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការស្ទា ក់វាយប្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហារចូលតែម្តង ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះបើតាមការដកស្រង់របស់ក្រុមការងារហ្វេសបុកផេក Mybozz ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេញពីការផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​asia.nikke របស់ជប៉ុននាថ្ងៃទី៣០​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គួរបញ្ជាក់ដែរ គិតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រទេសចិនកំពុងតែ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានភាពតានតឹងខ្លាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពោលគឺហាក់មើលមុខគ្នាកាន់តែលែងត្រង់ជាមួយនឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បណ្តាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយក្នុងនោះពោរពេញទៅដោយប្រទេសដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុទ្ធសឹងជាមហាអំណាចយោធា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ៕ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖


សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply