សូមសរសើរណាស់!លោក ឃួង ស្រេង បានព្រមាននិងបញ្ជាក់សារជាថ្មីថា និងបិទទីតាំងអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ និងក្លឹបកម្សាន្ត

ក្នុងគោលបំណងការពារ ការរាតត្បាតជំងឺវីរុសកូវីដ-១៩ និងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល បទបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោក ឃួង ស្រេង បានព្រមាននិងបញ្ជាក់សារជាថ្មីថា និងបិទទីតាំងអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ និងក្លឹបកម្សាន្ត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកឯម្ចាស់អាជីវកម្មវិញត្រូវតែប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់។

ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យសំណង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃទី២៩ខែកក្កដា​២០២០​ លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានព្រមាន​និង​បញ្ជាក់​សារជាថ្មីថា​នឹងបិទទីតាំងអាជីវកម្មខារ៉ាអូខេ និងក្លឹបកម្សាន្ត ចំណែកឯម្ចាស់អាជីវកម្មវិញត្រូវតែប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាពិសេសបទបញ្ញត្តរបស់គណៈកម្មការកូវីដ១៩ ប្រសិនបើនៅតែផ្គើនលួចបើកដំណើរការទៀត ។​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
លោកអភិបាល​បញ្ជាក់ថា ៖ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនអត់អោនអោយអ្នកដែលបើកអាជីវកម្មល្មើសការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ពិសេសក្រសួងសុខាភិបាល ទាក់ទងជំងឺកូវីដ-១៩នោះទេ គឺមិនរួចពីច្បាប់ឡើយ៕មានប្រភព៖nkdnews.com

Leave a Reply