នេះហើយព្រះតូចយើង មិនសរសើរមិនបាន ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យខិតខំហាត់រៀនរបាំបុរាណខ្មែរយើង…

ដោយយោងតាមខ្លឹមសារទាំងស្រុង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលបានដកស្រង់ចេញពីគណនីហ្វេសប៊ុកផេកផ្លូវការមួយដែលមានឈ្មោះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វប្បធម៌ខ្មែរ Khmer culture បានធ្វើការបង្ហោះរៀបរាប់ឲ្យដឹងនៅលើបណ្តាញាសង្គមហ្វេសប៊ុកយ៉ាងដូច្នេះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖

«ព្រះញាតិវង្សនិងសិល្បៈជាតិខ្មែរគួរជាទីកោតសសើរក្រៃលែង នៃព្រះនាងតូច នរោត្តម ចេនណា​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្តេចសព្វព្រះហឫទ័យសមហាត់រៀនរបាំបុរាណជាមួយនិង អ្នកគ្រូ ហង្ស សុភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្រូឯកទេសផ្នែករបាំបុរាណខាងតួនាង យ៉ាងវាងវៃឆ្លាតផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ការបង្ហាត់នៃទម្រង់សិល្បៈបុរាណនេះត្រូវការគ្រូឯកទេសត្រឹមត្រូវនិងជាក់លាក់មួយរូបដើម្បីភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សុក្រឹតភាពនិងត្រឹមត្រូវ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើសិនជាគេហាត់របាំបុរាណត្រូវតែគ្រូបង្ហាត់ក៏គ្រូបុរាណ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើហាត់តួនាយរោង ឬតួនាងក៏ជ្រើសរើសគ្រូឯកទេសអោយបានត្រឹមត្រូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចជាស្តេចជាដើម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

សង្គេតឃើញភាពមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្ន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានការខុសឆ្គងដោយការជ្រើសរើសយកគ្រូបុរស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឯកទេសខាងល្ខោនខោលមក បង្ហាត់របាំបុរាណទៅវិញ នេះជាភាពខុសឆ្គងមួយ គួរកែសម្រួល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រភពរូបភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះដោយ សាលា music art school »​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

. . . sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />

Leave a Reply