ក្រសួងប្រកាសព្រឹកនេះរកឃើញ ៥ នាក់ទៀតហើយ ទើបមកពីអាមេរដ្ឋអារិក ផ្ទុកកូវីដ ១៩

ថ្ងៃនេះកម្ពុជាយេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី​ ៥ នាក់ថែមទៀត ។ រហូតដល់ម៉ោង​ ១០:០០ព្រឹក​ ថ្ងៃទី​ ១៧ កក្កដា​ ២០២០​ យេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ ថ្មី​៥នាក់​ទៀត (ជាករណីនាំចូល​ ជនជាតិខ្មែរ៣នាក់ ​និង អាមេរិក ២ នាក់​ ធ្វេីដំណេីរពីសហរដ្ឋអាមេរិក) ដូច្នេះចំនួនសរុបកូវីដ-១៩​ កេីន១៧១នាក់ និងជាសះស្បេីយគ្មាន ចំនួនសំរាកនៅពេទ្យកេីន៣៨នាក់​ ចំនួនជាសះស្បេីយសរុប​ចំនួន១៣៣នាក់​ និងស្លាប់គ្មាន​ ។

Leave a Reply