លោកសុីជិនពីងខឹងហើយ!! អាមេរិករឹ បអូសបានការនាំចេញផលិតផលសក់មនុស្សរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់ ៨០០លានដុល្លារ,ស ង្ស័យថារំ លោ.ភសិ.ទ្ធិម នុស្ស!

គយនិងការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានរឹ បអូ សផលិតផលសក់របស់ចិនជិត ១៣ តោនដែលស ង្ស័ យថាត្រូវបានផលិតដោយកម្លាំងពលកម្មនៅស៊ីនជាំង។ មន្រ្តីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកំពង់ផែញូវយ៉ក / ញូកឃិបានឃុំ.ឃាំ ងការដឹកជញ្ជូនផលិតផលនិងគ្រឿងបន្លាស់ដែលគេស ង្ស័ យថាធ្វើពីសក់មនុស្សដោយលើកឡើងពី“ ការរំ លោ ភសិទ្ធិម នុស្សដ៏មានសក្តានុពលលើពល កម្មកុមារដោយប ង្ខំនិងដាក់ពន្ធ នាគារ” ។

ការផលិតទំនិញទាំងនេះគឺជាការរំ លោ ភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ង ន់ ធ្ងរហើយដីកាឃុំ ឃាំ ងនេះមានគោលបំណងដើម្បីផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់និងចំ ៗ ដល់អង្គភាពទាំងអស់ដែលរកស៊ីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថាការអនុវត្តខុសច្បា ប់និងអម នុស្សធម៌នឹងមិនត្រូវបានអត់ឱនក្នុងការផ្គ ត់ផ្គង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ។

នេះបើតាមការដកស្រង់របស់ក្រុមការងារហ្វេសបុកផេក Mybozz ចេញពីវែបសាយព័ត៌មាន NationalReview នៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ។ ស្មីតបាននិយាយថា “វាពិតជាចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកនាំចូលអាមេរិចធានាថាភាពត្រឹមត្រូវនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គ ត់ផ្គង់របស់ពួកគេត្រូវនឹងស្តង់ដារមនុស្សធ ម៌និងក្រម សីលធម៌ដែលរំពឹងទុកដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអ្នកប្រើប្រាស់អាមេរិក” ។

ច្បាប់សហព័ន្ធហា មឃា ត់ការនាំចូលទំនិញផលិតដោយកម្លាំ ងពលកម្ម។ កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនាក្រុមហ៊ុន CBP បានចេញដីកាឃុំ ឃាំ ងសម្រាប់ការនាំចូលពីក្រុមហ៊ុន Lop ខោនធី Meixin Hair Product Co. , Ltd នៅភាគខាងត្បូងស៊ីនជាំងដោយផ្អែកលើ“ ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញហេតុផល” ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផលិតដោយកម្លាំងពល កម្មក្នុងពន្ធ នាគារក៏ដូចជាការប ង្ខំឲ្យ ធ្វើការពា ក់ព័ន្ធនឹងការងារលើសម៉ោង។

ការដ កប្រាក់ឈ្នួលនិងការរឹ តត្បិ តចលនា។ ការបញ្ជាទិញនេះតម្រូវឱ្យមានការដឹកជញ្ជូនពីក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានឃុំ ខ្លួ ននៅកំពង់ផែទូទាំងប្រទេស។ ប្រសិនបើមានការស ង្ស័យខ្ពស់ការដឹកជញ្ជូនស ក់មនុស្ស ១៣ តោនពិតជាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំរុំប្រមូលផ្តុំអ៊ូហ្គួរ បន្ទាប់មកនេះគឺជាកម្រិតទាបថ្មីមួយសូម្បីតែសម្រាប់គណបក្សកុម្មុ យនិស្តចិនក៏ដោយហើយពួកគេនឹងត្រូវឆ្លើយទៅសហគមន៍ពិភពលោកសម្រាប់ អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកចនយូឡីឡូតបានប្រាប់អេស៊ីសូ យ៉ាងដូច្នេះ។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៧ មករដ្ឋាភិបាលចិនបានឃុំ ឃាំ ងប្រជាជនមូស្លីមអ៊ូហ្គួរ ប្រមាណមួយលាននាក់ឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំឡើងវិញ​ នៅជុំវិញស៊ីនជាំងដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះរដ្ឋាភិបាល។ វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ ធសាស្ត្រអូស្រ្តាលី បានប៉ាន់ស្មានថាជនជាតិអ៊ូហ្គួរប្រហែលជា ៨០.០០០ នាក់ត្រូវបាន ប ង្ខំឲ្យ ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ។

ប្រទេសចិនបានអះអាងថាមណ្ឌលនោះ គឺសម្រាប់ការអប់រំនិងការបណ្តុះ បណ្តាលដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រយុ ទ្ធប្រ ឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយម ប៉ុន្តែឯកសាររដ្ឋាភិបាលចិនបានបែ កធ្លា យកាលពីឆ្នាំមុនបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីរបៀបដែលអាគារទាំងនោះ ត្រូវបានគ្រ ប់គ្រងជាមួយនឹងការគ្រ ប់គ្រងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅលើប្រជាជនរបស់ពួកគេ(អត្ថបទៈ My Bozz Admin/ ហា មដា ច់ខា តលួ ចអត្ថបទទៅចុះផ្សាយបន្តគ្មានការអ នុញ្ញាត) ៕

Leave a Reply