ហួសចិត្ត!! មើលវីឡាអ្នកក្រីក្រ តវ៉ាចង់បានអំណោយកូវីដ១៩ គួរឱ្យអាណិតខ្លោចចិត្ត…

ភ្នំពេញ៖ មុននេះបន្តិច តារាហ្វេសប៊ុកល្បីឈ្មោះ លោកផែង វណ្ណៈ បានរូបភាព និងសារខ្លីមួយថា៖ ផ្ទះគ្រួសារអ្នកក្រីក្រនៅខេត្តប៉ៃលិន ដែលតវ៉ាចង់បានអំណោយ និងចោទប្រកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថា មិនចេញប័ណ្ណសមធម៏អោយពួកគាត់ ។ ហ៊ឺម ឃើញផ្ទះពួកគាត់ អាណិតខ្លោចចិត្ត ! ៕

Leave a Reply