ញាក់សាច់! ថៅកែឡេ វៀតណាម ទិញឡាន McLaren Senna តែពាក់ស្លាកលេខកម្ពុជាទៅវិញ…(មានវីដេអូ)

ថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមួយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយមានប្តីប្រពន្ធជនជាតិវៀតណាម ទិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រថយន្ត McLaren Senna ពិសេស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានបំពាក់ស្លាកលេខពិសេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជា គឺ MAILISA ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះបើយោងតាមគណនី Facebook ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មួយឈ្មោះ Mailisa Khánh ដែលជាម្ចាស់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងក្នុងប្រទេស​វៀតណាម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានឲ្យឃើញនូវជំនូនថ្មីរបស់គាត់ដែលជារថយន្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​McLaren Senna ពណ៌ពិសេស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តម្លៃលើសពី ១ លានដុល្លារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈចំណុចដែលមិនអាចរំលងបាននោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺរថយន្តនេះបានបំពាក់ស្លាកលេខពិសេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លេខពិសេសរបស់កម្ពុជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលត្រូវបំពាក់លើរថយន្តតម្លៃរាប់លានដុល្លាររបស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកជំនួញវៀតណាមខាងលើនេះមានជាទម្រង់អក្ស MAILISA ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលជាឈ្មោះភាសាអង់គ្លេសរបស់ម្ចាស់រថយន្តខាងលើនេះតែម្តង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រង់ចំណុចនេះ អាចមើលកាន់តែច្បាស់នូវគុណសម្បត្តិនៃស្លាកលេខពិសេសរបស់កម្ពុជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលតម្លៃនៃស្លាកទាំងនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺអាចដល់ខ្ទង់ពាន់ ឬខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានវីដេអូខាងក្រោម ៖

Leave a Reply