ដាក់ទ ណ្ឌកម្មស្អី,ទួកសា ច់ឥលូវហើយ! លោកម៉ាឌូរ៉ូ របស់វេណេស៊ុយអេឡា បញ្ជាឱ្យប្រេសិតសហភាពអឺរ៉ុប ចា កចេញពីប្រទេសក្នុងរយៈពេល ៧២ ម៉ោង!

ប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡា លោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូ បានបញ្ជាឱ្យប្រេសិតសហភាពអឺរ៉ុបលោកអ៊ីសាបេល Brilhante Pedrosato ចា កចេញក្នុងរយៈពេល ៧២ ម៉ោងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ទ ណ្ឌ កម្មលើក្រុមវេណេស៊ុយអេឡាមួយក្រុម។

លោកម៉ាឌូរ៉ូ បាននិយាយនៅក្នុងសុន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍មួយថា“ ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តផ្តល់ឱ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប ៧២ ម៉ោងដើម្បីចា កចេញពីប្រទេស” ដោយកត់សម្គាល់ថាលោក Pedrosato នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើយន្តហោះដើម្បីចាកចេញពីប្រទេស។លោកម៉ាឌូរ៉ូបានបន្ថែមថា“ ការធ្វើអាណានិគមអឺរ៉ុបគ្រ ប់គ្រាន់ហើយប្រ ឆាំងនឹងវ៉េណេស៊ុយអេឡា” ។

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថាបទបញ្ជារបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូកើតឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃចន្ទ បានដាក់ទ ណ្ឌ កម្មលើមន្រ្តីវេណេស៊ុយអេឡាចំនួន ១១ រូបទៀតរួមមានសមាជិកសភាចៅក្រម និងជាមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពប្រ ឆាំងនឹងរដ្ឋសភាដែលត្រួតត្រាដោយក្រុមប្រ ឆាំង។ បុគ្គលដែលត្រូវបានដាក់ទ ណ្ឌ កម្មត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឌូរ៉ូ ប៉ុន្តែមិនមែនដោយសមាជិកនៃសភានោះទេ។

ការដាក់ទ ណ្ឌ កម្មរួមមានការហា មឃា ត់ការធ្វើដំណើរនិងការប ង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ។ រហូតមកដល់ពេលនេះមន្រ្តីវេណេស៊ុយអេឡា ៣៦ នាក់ដែលជា ប់ទាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឌូរ៉ូប្រ ឈមនឹងការដាក់ទ ណ្ឌកម្ម។

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថាយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាបុគ្គលដែលត្រូវបានដាក់ទ ណ្ឌកម្មថ្មីទាំង ១១ រូប«ទទួលខុសត្រូវជាពិសេសចំពោះការប្រព្រឹត្តទៅនឹងមុខងារប្រជាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋសភាក្នុងនោះរួមមានការដ កអភ័ យឯកសិទ្ធិសភារបស់សមាជិកមួយចំនួនផងដែរ ដែលនេះជាឧប សគ្គចំពោះដំណោះស្រាយនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យចំពោះវិ បត្តិនៅវ៉េណេស៊ុយអេឡា ៕

Leave a Reply