ការភ័ យខ្លា ច WW 3៖ ចិនព្រ មានឥណ្ឌាអំពី“ ជ ម្លោះទ្រ ង់ទ្រាយធំ” – គំ រា មកំ ហែងដល់ការស្លា ប់រាប់ពាន់នាក់!

ប្រទេសចិនបានធ្វើការវា យលុ កហើយបានព្រ មានថាខ្លួនមិនខ្លា ចស ង្គ្រាមជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាទេខណៈភាពតា នតឹងបានគំ រាមកំ ហែងដល់ការពុះក ញ្ជ្រោលរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរលើពិភពលោក។ នេះបើតាមការដកស្រង់របស់ក្រុមការងារ ហ្វេសប៊ុកផេក MYBOZZ ចេញពីសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

រដ្ឋាភិបាលចិនបានព្រ មានថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ជ ម្លោះយោធាទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងសារដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន។ ភាពតា នតឹងបានកើនឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីមានការប៉ះ ទ ង្គិចគ្នាយ៉ាងសា ហាវនៅព្រំដែនមានជ ម្លោះកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានផ្តា ច់ជី វិតបុគ្គលិកយោធាជាង ៥០ នាក់។

ទីក្រុងប៉េកាំងបានបន្តតិះ ដៀលឌឺលីហើយបានព្រ មានថាជ ម្លោះណាមួយនឹងនាំឱ្យមាន “ផ្លូវ” ហើយបានប្រដូចការប្រយុ ទ្ធដែលមានសក្តានុពលទៅនឹងស ង្រ្គាមដ៏ខ្លីក្នុងឆ្នាំ ១៩៦២ ។ ជិត ៦០ ឆ្នាំមកហើយមនុស្សជាង ២.០០០ នាក់ត្រូវបានផ្តា ច់ជី វិតនៅក្នុងការប្រយុ ទ្ធគ្នាដ៏សា ហាវបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The Global Times ដែលគ្រ ប់គ្រងដោយបក្សកុម្មុ យនីស្តចិនដែលកំពុងកាន់អំណាចទីក្រុងប៉េកាំងបានព្រ មានថាចំនួនអ្នកស្លា ប់នឹង«មិនអំណោយផលដល់ប្រទេសឥណ្ឌា»ហើយប្រទេសនេះនឹងរ ងគ្រោះ សេដ្ឋកិច្ច។

អត្ថបទនោះចែងថា“ អ្នកសង្កេតការណ៍យោធាចិនបាននិយាយថាជ ម្លោះយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនិងមានការកើនឡើងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពចិន ប្រសិនបើវានឹងកើតឡើងវាមានន័យថាជាដំណើរមួយដូចស ង្រ្គាមក្នុងឆ្នាំ ១៩៦២ ដែលមានតួលេខជ នភៀ សខ្លួនមិនសមាមាត្រនឹងឥណ្ឌា។

នៅក្នុងការវា យប្រ ហារតបតការពារខ្លួនដ៏មានសក្តានុពលមួយប្រទេសចិននឹងទទួលបានទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមិនទា មទារទឹកដីឥណ្ឌា បន្ទាប់ពីបានទទួលជោគជ័យនោះទេ ប៉ុន្តែការប្រយុ ទ្ធនឹងធ្វើឱ្យប៉ះ ពាល់ដល់ប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាងខ្លាំងដែលជំហរនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនឹងថ យក្រោយទៅជាច្រើនដូចទសវត្សរ៍មុន។

ទាហានឥណ្ឌានិងចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនបានប្រយុ ទ្ធជាមួយផ្ទាំងថ្មកំណាត់ដែក និងឈើនៅឯជ្រលងភ្នំហ្គាវ៉ានដែលមានជ ម្លោះបន្ទាប់ពីការប្រ ឈមមុ ខគ្នាអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍៕

Leave a Reply