ឡាវបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកា ៣០០លានដុល្លារ​អាមេរិច​ក្នុងការទិញយន្តហោះច ម្បាំងYak-130 ចំនួន១០គ្រឿងពីរុស្សុី

កាសែត​ Kommersant ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Moscow​ (Ainonline)បានផ្សាយថា​ ប្រទេសឡាវបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិការ3 00លានដុល្លារ​អាមេរិច​ក្នុងការទិញយន្តហោះច ម្បាំងYak-130 ចំនួន10គ្រឿងពីប្រទេសរុស្សុី​ ដែលបច្ចុប្បន្នបានមកដល់ប្រទេសឡាវចំនួន4គ្រឿង​ហេីយ ។

កញ្ចប់ថវិការ300លានដុល្លារ​អាមេរិច​នេះសរុបទាំងការហ្វឹកហាត់​អាកាសយានិក​ ការបំពា ក់គ្រា ប់​ និងប្រព័ន្ធ​មុីស៊ីល​នៅលេីយន្តហោះ​រួមទាំងគ្រា ប់បែ កទម្លាក់​។ Yak-130នេះជាយន្តហោះប្រភេទហ្វឹកហាត់​ និងច ម្បាំងផងដែលបញ្ជាដោយអាកាសយានិក2នាក់អាចហោះក្នុងល្បឿន 1060km/h​ ដែលក្នុងមួយគ្រឿងមានតម្លែ15លានដុល្លារ​អាមេរិច​ ។

មុននេះក្រុមហ៊ុនផលិតបានពិចារណាយានអវកាសប្រយុ ទ្ធប្រយុ ទ្ធដែលគ្មានមនុស្សបើកដោយផ្អែកលើយន្ដហោះ Yak-130 និងយន្ដហោះវា យប្រ ហារលើកៅអីតែមួយដែលមានរ៉ាដាចម្រុះនិងឧបករណ៍បំភ្លឺកាំពន្លឺ – គោលដៅប៉ុន្តែបានទ ម្លាក់វាចោលបន្ទាប់ពីរកមិនឃើញអតិថិជន៕

Leave a Reply