កូរ៉ូណាមិនថ្វី! អាមេរិកបញ្ចេញលុយក្រាលដេក ធ្វើប្រព័ន្ធការពារមីសុីលដ៏ទំនើប ត្រៀមទប់ទល់ការវា យលុ ករបស់ចិន..(មានវីដេអូ)

យោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារ ទីភ្នាក់ងារ Sputnik បានឲ្យដឹងថា៖ សេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានបង្ហាញថាគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មប្រ ដាប់អា វុធនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តថវិកាបន្ថែមសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរួមទាំងអា វុធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងច្បាប់ផ្តល់សិទ្ធិការពារជាតិ (NDAA) សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២១ ។

វិធានការណ៍ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មនេះផ្តល់ថវិកាបន្ថែមសម្រាប់អាទិភាពប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរួមមានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាអ៊ីដ្រែនសុន និងគ្រា ប់ផ្លោ ងតាមដានសមាសធាតុអវកាសសម្រាប់ការពារស្ថានីយចំនួន ៨ កន្លែងដែលជាស្ថានីយការពារដែនដីរ៉ាដា – ហាវ៉ៃនិងឧបករណ៍ស្ទា ក់ចា ប់ SM-3IIA បន្ថែមទៀត។

ច្បាប់នេះតម្រូវឱ្យមានការកំណត់សមត្ថភាពអា វុធនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ – ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយប្តូរប្រាក់ចំនួន ៧៥ លានដុល្លារសម្រាប់មីស៊ីលឡុងជួរប្រ ឆាំងនាវាច ម្បាំង (LRASM) សម្រាប់កងទ័ពអាកាសនិងបន្ថែម ៥៩,៦ លានដុល្លារសម្រាប់មីស៊ីលប្រ ឆាំងនាវាច ម្បាំងចំនួន ៣៦ គ្រឿង។

លើសពីនេះទៀតច្បាប់នេះផ្តល់ប្រាក់ចំនួន ២៦ លានដុល្លារសម្រាប់មីស៊ីល Tomahawk ចំនួន ១០ បន្ថែមទៀតដែលផ្តល់សិទ្ធិទិញមីស៊ីលចំនួន ១៦៥ គ្រាប់និងបន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន ៣៥ លានដុល្លារសម្រាប់ចំនួន ១០ គ្រឿងបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពអាមេរិកដើម្បីទប់ទ ល់ការវា យលុ ករបស់ចិន។

NDAA ឆ្នាំ ២០២១ បង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមនៅប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីបញ្ជូនឲ្យប្រទេសចិនដឹងនូវសញ្ញាដ៏រឹងមាំមួយអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ – ប៉ាស៊ីហ្វិក។

សេចក្តីសង្ខេបបាននិយាយថា“ ច្បាប់នេះផ្តល់សិទ្ធិ ១,៤ ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ PDI ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ ២១ រួមទាំង ១៨៨,៦ លានដុល្លារលើសពីសំណើថវិកាសម្រាប់តម្រូវការឥណ្ឌូ – ប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល បង្កើនឥរិយាបថទៅមុខនិងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវអន្តរប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូនៅតំបន់សមុទ្រខាងត្បូងនេះ” ៕ វីដេអូនៅខាងក្រោម៖


សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

Leave a Reply