អាមេរិកប្រកាសត្រៀមបញ្ចេញយន្តហោះទ ម្លាក់គ្រា ប់បែ កគ្មា នមនុស្សបើក(មានវីដេអូ)

ប្រភពសារព័ត៌មានអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា៖ កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រ ឈមនឹងការព ន្យាពេល ៣ ឆ្នាំក្នុងការសាកល្បងយន្តហោះដ្រូន MQ-25 Stingray ប្រសិនបើវាមិនទទួលបានការសា កល្បងដែលត្រូវបានកំណត់តាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មតាមពេលវេលាដែលអាចទៅរួចនោះ កងទ័ពជើងទឹកបាននិយាយថានៅឆ្ងាយហើយូរណាស់។

យោងតាមមន្រ្តីកងទ័ពជើងទឹកនិងរបាយការណ៍ឃ្លាំ មើលរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាវាមានកំណត់ដើម្បីប ញ្ចប់ការដំឡើងស្ថានីយ៍បញ្ជាយន្តហោះគ្មា នមនុស្សបើកហើយប្រសិនបើការប្តេ ជ្ញាចិត្តប្រតិបត្តិការអន្ត រាគមន៍វាអាចបង្កើតបញ្ហាសំខាន់ៗនិងដោះស្រាយទាន់ពេលសម្រាប់កម្មវិធីនេះ។

ការិយាល័យគណនេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរាយការណ៍ថា“មន្ត្រីកម្មវិធីបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀតគឺភាពអស មត្ថភាពរបស់កងទ័ពជើងទឹក ក្នុងការរក្សាការសន្យាតាមកាលវិភាគរបស់ខ្លួនអាចតម្រូវឱ្យមានការកែប្រែកិច្ចសន្យាដែលនឹងប៉ះ ពា ល់ដល់លក្ខខ ណ្ឌតម្លៃថេរ” ។

“ ជាពិសេសកងទ័ពជើងទឹកប្រ ឈមនឹងភាពប ត់បែនមានកំរិតក្នុងការតំឡើងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា MQ-25 លើនាវាដឹកយន្តហោះ។ ប្រសិនបើកងទ័ពជើងទឹកខ កខានមិនបានតំឡើងផ្ទាំងវិនដូប្រតិបត្តិការណាមួយដែលបានគ្រោងទុកកម្មវិធីនឹងត្រូវព ង្រីកការសា កល្បងអភិវឌ្ឍន៍ MQ-25 រហូតដល់ ៣ ឆ្នាំ។ យោងតាមមន្រ្តីបានអោយដឹងថាការព ន្យាពេលបែបនេះអាចចាំបាច់ត្រូវការការពន្យាពេលដល់សមត្ថភាពដំបូងហើយបណ្តាលអោយមានការតំឡើងថ្លៃដើម។

មន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកនិយាយថាការពន្យាពេល ៣ ឆ្នាំគឺមិនទំនងទាល់តែសោះ។ ទោះយ៉ាងណាកងទ័ពជើងទឹកបានតស៊ូក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដើម្បីថ្លឹងថ្លែ ងកាលវិភាគនៃការធ្វើទំនើបកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការប្តេ ជ្ញាចិត្តប្រតិបត្តិការដែលជាប ញ្ហាដែលផែនការប ង្វិលការព ង្រាយនាវាចររបស់ខ្លួនត្រូវបានគេសន្មត់ថាត្រូវដោះស្រាយ។

នៅទីបំផុតការពន្យាពេលនឹងជំ រុញសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកបន្ថែមទៀតដើម្បីព ង្រីកជួរស្លាបអាកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍របស់ខ្លួនតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនគឿងផ្គុំអោយបានទាន់ពេល និងជាពិសេសការរៀបចំសអា វុធវា យប្រ ហារដ៏មានអានុ ភាពរបស់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវា យប្រ ហាររយះចម្ងាយឆ្ងាយ។

លោក Jamie Cosgrove អ្នកនាំពាក្យរបស់កងនាវាចរប្រព័ន្ធនាវាចរណ៍បាននិយាយថាកងនាវាចរជឿជាក់ថាវាអាចចៀសវាងការពន្យារពេលនិងកំពុងធ្វើការដើម្បីរក្សាកម្មវិធីឱ្យនៅជាប់។ លោក Cosgrove បានមានប្រសាសន៍ថា“ កងទ័ពជើងទឹកនៅតែគ្រោងនឹងសំរេចបាននូវសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការដំបូងនៅឆ្នាំ ២០២៤” ។

ការពន្យារពេល ៣ ឆ្នាំនៃការសាកល្បងអភិវឌ្ឍន៍និងការព ន្យាពេលទៅអាយអូស៊ីគឺមិនទំនងនោះទេ ហើយតំណាងឱ្យសេណារីយ៉ូដែលមិនសមហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ទាំងពីរបានកំណត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើតេស្ត MQ-25 មិនអាចប្រើបាន ដោយសារតម្រូវការប្រតិបត្តិការឬកម្មវិធីខ កខានរយៈពេលដែលបានគ្រោងទុកដើម្បីដំឡើងគ្រឿងពួកវា។

“ ប្រសិនបើមានសេណារីយ៉ូដែលមិនទំនងទាំងនេះកើតឡើងកម្មវិធីនឹងវា យតំលៃកាលវិភាគឡើងវិញនិងកំណត់វិធីកា ត់បន្ថយផលប៉ះ ពា ល់កាលវិភាគដើម្បីផ្តល់បេស កកម្ម MQ-25 ទៅកងនាវាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន” ។ សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖


សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម៖

Leave a Reply