អាសូរណាស់! តារាកម្លែង តាចេក បានប្រកាសលក់ផ្ទះរបស់ខ្លួន ហើយក្រោយជីវភាពកាន់តែលំបាកទៅៗ

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រួចមកហើយពី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្សែជីវិតដ៏កម្សត់របស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារាកំប្លែងប្រុសវ័យចំណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាយចេក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយត្រូវធ្លាក់ខ្លួនរកស៊ីលក់ដូរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីយកថវិកា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ យ៉ាងណាមិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយរយៈនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាយចេក មិនសូវបានបង្ហាញមុខ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លើឆាកសម្ដែងនោះទេ ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានការនឹកនាដល់ រូបលោកយ៉ាងខ្លាំង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នាយចេក ​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅតែអាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមរយៈការចេញទៅកាត់សក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុងមង្គលការបានដដែល។

ប៉ុន្តែរដូវកាលកូវីដ១៩ នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការរកចំណូលដោយការកាត់សក់ ក្នុងមង្គលការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏មិនបានដូចមុនដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចមកពីបញ្ហានេះហើយ បានជាមុននេះបន្តិច តាចេក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រកាសលក់ផ្ទះ ដោយសារជីវភាពខ្វះខាត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយសភាពផ្ទះរបស់លោក ក៏មានដីធ្លីធំល្មម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខាងលើស័ង្កសី ហើយខាងក្រោយថ្ម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែទោះបីជាយ៉ាងណា លោកក៏បានសម្រេចចិត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លក់ផ្ទះ ដើម្បី តែជីវភាពរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ផ្ទះមួយនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកតាចេក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏មិនបានបញ្ជាក់ពីតម្លៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថាលក់ប៉ុន្មាននោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Leave a Reply