នៅថៃតឹងរឹងណាស់! ប៉ូលិសចាប់ក្មេងស្ទាវជាង៣០នាក់ លួចធ្វើខួបកំណើត រាំសប្បាយ ប្រឆាំងបម្រាមរដ្ឋាភិបាល…

ក្មេង​ជំទង់​៣០​នាក់​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ពី​បទ​រំ លោ ភ ​លើ ក្រឹត្យ​ច្បាប់​ដាក់ ​រដ្ឋ​ក្នុង​គ្រា អាស ន្ន​និង​បម្រាម​គោចរ​ពេល យប់​ដោ យសារ​ពួកគេ​បាន​ចូលរួម​ ពិធី​ខួបកំណើត​នៅ​ផ្ទះ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​ឈុន​បុរី​​ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​៣០​ឧសភា​។​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ប៉ូលិស​មួយ​ក្រុម​បាន ​ឆ្មក់​ចូល​ផ្ទះ​ នោះ​ហើយ ​បាន​ ឃើញ​ក្មេង​ជំ ទង់​រា ប់សិប​នា ក់​កំពុង​រាំ ​នៅ​ខា ងក្នុង​ផ្ទះ​នោះ​។ អ្នកខ្លះ​ស្លៀក​បំ ពាក់​អា វ​ដេក ​យប់​ខ ណៈពេល​ដែ ល​អ្នកខ្លះ​ទៀត​ ស្លៀក​ឯក សណ្ឋាន​ សិស្សសាលា​។ ​ពិធី​ជប់ លៀង​នេះ ​ក៏​ត្រូវបាន ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ តាម​ហ្វេ​សប៊ុក​ផងដែរ​។​ក្មេង​ជំទង់​ដែល​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន​ទាំង​នោះ ត្រូវបាន​នាំ​ខ្លួន​ទៅ​ប៉ុស្តិ៍​ប៉ូលិស​។​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

. . . 300w, http://www.cambodiawikinews.com/wp-content/uploads/2020/06/2-11-768x453.jpg 768w, http://www.cambodiawikinews.com/wp-content/uploads/2020/06/2-11-400x236.jpg 400w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />

Leave a Reply