ទៅលេងសៀមរាបឡើងរាប់ដងមិនអស់ តិចអត់ដឹងពាក្យអ្នកសៀមរាបទាំងនេះ បានន័យថាម៉េច?

ខេត្តសៀមរាប ទឹកដីអង្គរ គឺជាទីកន្លែងទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ព្រោះមានប្រាសាទតូចធំ ប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនាល្អប្រណីត មានប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ជក់ចិត្តរបស់បុព្វបុរសយើងកាលពីសម័យដើម លើសពីនេះ នៅទីនោះក៏មានដើមឈើធំតូចយ៉ាងត្រឈឹងប្រឆីតាមដងវិថី ផ្ដល់ជាម្លប់យ៉ាងត្រជាក់ល្ហឹមដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិ និង អន្តរជាតិ ។​

ក្រៅពីវត្តមានប្រសាទដ៏អស្ចារ្យមានតែមួយលើពិភពលោក ម្ហូបឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ អ្នកខេត្តសៀមរាបក៏និយាយភាសាបែបរដឺនៗខុសពីអ្នកខេត្តដទៃទៀត ដែលជាចំណុចទាក់ទាញមួយបែបទៀតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ ហើយប្រិយមិត្តមួយចំនួនក៏បានទៅលេងរាប់ដងមិនអស់ តែពាក្យខ្លះនៅតែស្ដាប់មិនយល់ន័យភាសាអ្នកសៀមរាបដដែល ។

ដើម្បីទៅលេងលើកក្រោយងាយស្រួលយល់ន័យ តោះមកដឹងភាសាសាមញ្ញៗមួយចំនួនរបស់អ្នកខេត្តសៀមរាប ជាមួយនឹងអត្ថន័យដូចខាងក្រោម ៖

Leave a Reply