បងប្អូនយល់យ៉ាងណា? ជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ បានធ្វើវីដេអូ ប៉ូលិសចាប់ឡាន ម៉ូតូ ជាពិសេសមានទង់ជាតិខ្មែរទៀត … (មានវីដេអូ)

ហ្វេសប៊ុក៖ តើបងប្អូនយល់យ៉ាងណា? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ បានធ្វើវីដេអូ ប៉ូលិសចាប់ឡាន ម៉ូតូ ជាពិសេសមានទង់ជាតិខ្មែរទៀត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថ្មីៗនេះការស៊ែរតៗគ្នាពីវីដេអូរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅ ដែលនៅលើអាវរបស់គាត់មានទង់ជាតិរបស់ខ្មែរយើងផងដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណា ចំពោះការដែលជនជាតិធ្វើវីដេអូបែបនេះ ។ ចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖


ចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖


ចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖


ចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Leave a Reply