ទូច ស្រីល័ក្ខ ថា បេីពិភពលេាកត្រឡប់មករកសភាពដេីមវិញ អ្នកនាងសូមជូនពរអេាយខ្លួនអ្នកនាងមិនទទួលបានតែភាពទុក្ខសេាកដូចជាពេលឥឡូវនេះទេ គឺអ្នកនាងនឹង…

តារាសម្តែង បង្ហាញម៉ូត និងជាតារាចម្រៀងផងនោះ អ្នកនាង ទូ ស្រីល័ក្ខ ដែលជាតារាស្រីមួយរូប បានបបញ្ចេញបទចម្រៀង original​ ជាច្រើនបទ និងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។

ជាក់ស្តែងអ្នកនាង ក៏តែងតែបង្ហោះសារលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំ ក៏ដូចបញ្ហាគ្រួសារផងដែរ។ កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកនាង បានបង្ហោះសារថា ភាពស្មេាះត្រង់ពិត នឹង ចេញពីចិត្តដ៏ល្អ មិនកុហក មិនលាក់លៀម មិនចង់បានអីអេាយលេីសពីសម្ថតភាពខ្លួន

បេីពិភពលេាកត្រឡប់មករកសភាពដេីមវិញខ្ញុំសូមជូនពរអេាយខ្លួនខ្ញុំមិនទទួលបានតែភាពទុក្ខសេាកដូចជាពេលឥឡូវនេះ🙏ខ្ញុំសន្យាលថានឹងធ្វេីអេាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រខ្ញុំនឹងសេីចឡេីងវិញ💪 ស្រីម៉ៅខ្ញុំនឹងរឹងមាំជានិច្ច ហៅ ស្រីល័ក្ខ ឈ្មេាះ នៅផ្ទះ ហៅស្រីណុច ឈ្មេាះនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វេីការ ហៅលក្ខិណា ឈ្មេាះនៅកន្លែងធ្វេីការពេញ ហៅថា ពេញបូរមី ឈ្មេាះដែលរាសីខ្ពស់ ចន្ទារះខ្ពស់ 🤣🤣”។

Leave a Reply