ធូរវិញហើយបងប្អូនអើយ! បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ទិញ​ រថយន្ត​ ម៉ូតូ​ និង​ ម៉ូតូ​កង់​៣…

យោងតាមលោក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផែង វណ្ណៈ បង្ហោះនៅមុននេះបន្តិច​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានអោយដឹងថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «សូមជំរាបជូន​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ទិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រថយន្ត​ ម៉ូតូ​ និង​ ម៉ូតូ​កង់​៣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ (​ PassApp ) បង់​រំលស់​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​!

ដេីម្បី​ដោះស្រាយ​នូវ​បញ្ហា​ប្រឈម​ចំពោះ​ការ​ប្រើប្រាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប័ណ្ណ​សំគាល់​យានយន្ត​ (​ កាតគ្រី​ )​ ថតចម្លង​ គ្មានការ​បញ្ជាក់ពី​ អាជ្ញាធរ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រងការផាកពិន័យនោះ​ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​ ២​ ខែ​ ឧសភា​ ឆ្នាំ​ ២០២០​ ឯកឧត្ដម​នាយឧត្ដមសេនីយ៍​ ហ៉ឹម​ យ៉ាន​ អគ្គស្នងការ​រងនគរបាលជាតិ​ បានណែនាំ​មិនអោយ​នគរបាល​ចរាចរណ៍​ទូទាំង​រាជធានី​-ខេត្ត​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ធ្វើ​ការ​ផាក​ពិន័យ​ចំពោះ​ ប្រជាពលរដ្ឋ​ ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប័ណ្ណ​សំគាល់​យានយន្ត​ (​ កាតគ្រី​ )​ ថតចម្លង​ ទេ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែ​ បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ទិញ​ រថយន្ត​ ម៉ូតូ​ និង​ ម៉ូតូ​កង់​៣​ បង់​រំលស់​ ត្រូវ​ភ្ជាប់​ កិច្ចសន្យា​ទិញ​លក់​ ដាក់​ជាប់​មកជា​មួយដេីម្បី​ទុកបង្ហាញសមត្ថកិច្ច​នៅ​ពេល​ដែល​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សមត្ថកិច្ច​ត្រួតពិនិត្យ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ដូច្នេះ​សូមបងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ទិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រថយន្ត​ ម៉ូតូ​ និង​ ម៉ូតូ​កង់​៣​ បង់​រំលស់​ ត្រូវ​យក​ ឯកសារ​កិច្ចសន្យា​ទិញ​លក់​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅកន្លែងបង់រំលស់​ និង​ ប័ណ្ណ​សំគាល់​យានយន្ត​ (​ កាតគ្រី​ )​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថតចម្លង​ ដាក់​ជាប់​ខ្លួន​ផង​ Pls share» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Leave a Reply