អាជ្ញាធរចិនប្រកែ.កដា ច់អ ហ ង្ការមិ នឱ្យអង្គការ(WHO) ស៊ើ បអង្កេ តការពិ តនៅពីក្រោយប្រភពដើមនៃការផ្ទុះ.ឡើងវិរុ.សកូវិ ដ១៩

(អន្តរជាតិ)៖ ប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឱ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ទីក្រុងប៉េកាំង ចំពោះវីរុ សដ៏សា ហា វនេះ។ ប្រទេសចិនត្រូវបានគេរិះគ ន់ថា មានការលាក់បាំ ងជាសម្ងា ត់ទាក់ទងនឹងមូលហេតុពិត ដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើ ងវីរុ សកូវីដ ។

ប្រទេសជាច្រើនជឿថាទីក្រុងប៉េកាំងពន្យារពេលលា ក់បាំ ងពីដំណឹង នៃការផ្ទុះឡើងនូវមេរោ គរាតត្បា តនេះ មុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យពិភពលោកដឹងអំពីភាពធ្ង ន់ ធ្ងរ។ ហើយព័ត៌មានបែ កធ្លា យជាច្រើនតាមបណ្តាញសង្គមយួធូប ដោយបង្ហាញពីក្តីព្រួ យបារ ម្ភថា អ្នកដែលហ៊ា ននិយាយការពិតអំពីវីរុ សនេះប្រហែលជាត្រូវបានដា ក់ទណ្ឌ ក ម្មដោយអាជ្ញា ធរចិន។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Gauden Galea តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានថ្លែងប្រាប់ Sky News ថា“ យើងដឹងថាការស៊ើ បអង្កេតជាតិកំពុងកើតឡើង ប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលនេះយើងមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យចូលរួមទេ។

“ អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងធ្វើការស្នើសុំពីគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរ។“ ដើមកំណើតនៃវីរុសគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាទប់ស្កា ត់ បង្ការកុំឲ្យឆ្ល ងមកកាន់មនុស្ស ដែលវាជាអាទិភាពគឺយើងចាំបាច់ត្រូវដឹងឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន កុំឲ្យរឿងដដែលនេះកើតឡើងម្តងទៀតចំពោះពិភពលោក។

មន្រ្តីស៊ើ បការណ៍សម្ងា ត់អាមេរិកបានអះអាងថា ប្រទេសចិនមិនបានបង្ហាញពីភាពធ្ង ន់ ធ្ងរ នៃការផ្ទុះឡើងនៅពេលដំបូងឡើយ។ សេតវិមានបាននិយាយថា“ ការស្វែងយល់ពីប្រភពដើម នៃវីរុ សគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជួយពិភពលោកក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំ ងឺរា តត្បា តនេះ ហើយចំពោះការជូនដំណឹងអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបយ៉ាងឆា ប់រហ័ សចំពោះការទប់ស្កាត់ នៃការផ្ទុះឡើងជំងឺឆ្ល ងនាពេលអនាគត ក៏សំខាន់ផងដែរ” ។

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Galea បាននិយាយថា វាមិនទំនងទាល់តែសោះ ដែលថាមានតែ ៤១ករណីនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមករាឆ្នាំ ២០២០ ដែលជាអ្វីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ។ អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរ ងការរិះគ ន់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចំពោះការទទួលយកស្ថិតិរបស់ប្រទេសចិន ដោយមិនបានសាកសួរពួកគេ។

ប្រធានាធិបតី Trump ថែមទាំងនិយាយថា ប្រទេសចិន“ នឹងធ្វើអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាន” ដើម្បីធានាថា គាត់នឹងចា ញ់ការបោះឆ្នោ តនៅចុងឆ្នាំនេះ។ លោកបាននិយាយប្រាប់រ៉យទ័រថា“ ចិននឹងធ្វើអ្វីៗដែលពួកគេអាចធ្វើបាន ដើម្បីឱ្យខ្ញុំចា ញ់ការប្រ កួ តនេះ”៕

Leave a Reply